Dlaczego to szkolenie?

Stres nie rodzi się w świecie lecz w naszej głowie i tą głową trzeba się nauczyć zarządzać.

Cele tego szkolenia

 • Poznajemy mechanizm działania stresu i odkrywamy osobiste stresory;
 • Uświadamiamy sobie indywidualne zasoby osobiste i mocne strony;
 • Poznajemy zasady zachowań asertywnych;
 • Zdobywamy kompetencje w radzeniu sobie ze stresem (trenujemy je!);
 • Umiemy rozładowywać stres stosując techniki mentalne, oddechowe i relaksacyjne.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • To szkolenie jest skierowane do tych wszystkich osób, które chcą lepiej radzić sobie w życiu zawodowym i osobistym ze stresem, skuteczniej zarządzać sobą w stresie, być lepiej zahartowanym/waną do działania w sytuacjach trudnych - aby nie dopuścić do „wypalania się”. Uczymy się żyć aktywnie, ale w równowadze: CIAŁA, UMYSŁU, EMOCJI i DUCHA.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia antystresowe

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia antystresowe

 

MECHANIZM STRESU

moduł 1 – szkolenie antystresowe
 • Jak działa stres i jaką rolę dla nas spełnia „gadzi mózg”?
 • Cechy reakcji stresowej – jak ja reaguję na stres?

UŚWIADOMIENIE SOBIE I NAZWANIE OSOBISTYCH STRESORÓW

moduł 2 – szkolenie antystresowe
 • Definicje stresu i funkcjonalne ujęcie zjawiska stresu;
 • Instrumentalne funkcje stresu – stres destrukcyjny i stres mobilizujący;

OSOBISTE MAPY STRESU

moduł 3 – szkolenie antystresowe
 • Poziom naszego stresu – określenie stresorów – test;

OSOBISTE STRATEGIE DZIAŁANIA W STRESIE

moduł 4 – szkolenie antystresowe
 • Jak osobiście działamy w stresie;

ZAPOBIEGANIE STRESOWI

moduł 5 – szkolenie antystresowe
 • Harmonogram zmniejszania stresu w pracy – jak go przygotować?
 • Remanent przekonań, które prowadzą nas przez życie;
 • Moc słowa – budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego;
 • Antystresówki, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne – ich magia i skuteczność;
 • Relaksacja Jacobsona;
 • Trening autogenny Schultza;

SIĘGAMY DO SPRAWDZONYCH STRATEGII

moduł 6 – szkolenie antystresowe
 • Wizualizacja, afirmacje i uważność;

WOLNI OD STRESU – „PROGRAM 8 RAZY O”

moduł 7 – szkolenie antystresowe
 • Uwolnij się od stresu dzięki „8 razy O”;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie antystresowe
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników