Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa odnoszących się do postępowania z dokumentacją wytwarzaną, składaną, nadesłaną do podmiotu.

Cele tego szkolenia

  • Poznanie podstawowych przepisów prawa dotyczącego zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną oraz praktycznych zasad prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt tj. wykonywania brakowania, prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości, archiwizacji oraz skontrum.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do dyrektorów podmiotów zobowiązanych do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt, wszystkich pracowników zakładających i prowadzących sprawy oraz archiwistów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

 

RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

moduł 1 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
  • Dokument –„dowód pierwszorzędny”, (dokument elektroniczny i papierowy);
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;
  • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw;

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN -PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA

moduł 2 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

ARCHIWUM ZAKŁADOWE A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

moduł 3 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
  • Regulacje prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej mające zastosowanie do archiwów zakładowych;
  • Dostęp do materiałów archiwalnych jako forma dostępu do informacji publicznej;
  • Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;

INSTRUKCJA KANCELARYJNA-PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

moduł 4 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

RZECZOWY WYKAZ AKT-ISTOTA I KONSTRUKCJA

moduł 5 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

INSTRUKCJA ARCHIWALNA-PIERWSZY RAZ W RANDZE ROZPORZĄDENIA

moduł 6 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników