Dlaczego to szkolenie?

Budżet marketingowy to budżet obejmujący wszystkie inwestycje marketingowe niezbędne do rozwoju firmy. W zależności od stopnia rozwoju firmy/ jej rozpoznawalności, celów jakie sobie stawia wielkość i struktura budżetu marketingowego będzie różna. Jak konstruować efektywny budżet marketingowy dowie się uczestnik szkolenia.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące tworzenie i optymalizację budżetu marketingowego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia budżet marketingowy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżet marketingowy

 

USTALENIE BUDŻETU MARKETINGOWEGO – ZALETY I WADY RÓŻNYCH METOD

moduł 1 – szkolenie budżet marketingowy
 • % od przychodu;
 • Tyle ile mamy;
 • Tyle ile potrzeba;

TWORZENIE I OPTYMALIZACJA BUDŻETU MARKETINGOWEGO

moduł 2 – szkolenie budżet marketingowy
 • Cele marketingowe strategiczne i taktyczne, marketingowe i sprzedażowe;
 • Strategie marketingowe: burst vs continuity, sezon dobry vs sezon zły;
 • Czynniki optymalizacji budżetu: zasięg dotarcia, częstotliwość, całkowity koszt, koszt dotarcia do 1 osoby, podział na ATL i BTL;
 • Praca własna vs outsourcing;

REWIZJE BUDŻETOWE

moduł 3 – szkolenie budżet marketingowy
 • Działania typu „must have” i „nice to have”;

ROI MARKETINGOWE – ZWROT Z INWESTYCJI MARKETINGOWYCH

moduł 4 – szkolenie budżet marketingowy
 • Zwrot z inwestycji marketingowych;

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

moduł 5 – szkolenie budżet marketingowy
 • Norma ISO 26000 o społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • Społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania firmy;
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesu w sektorze MSP;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie budżet marketingowy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników