Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie daje możliwość pozyskania wiedzy z zakresu zasad zadaniowego planowania wydatków, pozwala nabyć umiejętności definiowania celów i mierników. Daje szansę na zidentyfikowanie warunków koniecznych do zachowania koniecznej korelacji między corocznym budżetem a strategią rozwoju.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o istocie budżetowania zadaniowego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Władz samorządowych;
 • Skarbników;
 • Pracowników działów finansowych uczestniczących w procesie planowania oraz opracowywania budżetu gminy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy

 

MIEJSCE I ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W GMINIE

moduł 1 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 • Pojęcie zarządzania strategicznego;
 •  Możliwości i obszary stosowania zarządzania strategicznego w gminie;
 •  Metody i techniki zarządzania strategicznego wykorzystywane w gminie;
 •  Koncepcja nowego zarządzania publicznego w aspekcie polskiej gminy;

ISTOTA I FUNKCJE BUDŻETU ROCZNEGO GMINY

moduł 2 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 • Budżet roczny w realiach polskiej gminy;
 • Metody budżetowania wspomagające proces zarządzania strategicznego w gminie;

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUDŻETU ZADANIOWEGO W GMINIE

moduł 3 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 • Standardy procesu opracowywania budżetu zadaniowego oraz narzędzia wspomagające;
 •  Możliwości i obszary stosowania budżetu zadaniowego w gminie;
 •  Budżet roczny gminy a budżet zadaniowy;
 •  Czynniki determinujące tworzenie budżetu zadaniowego w gminie;
 •  Korzyści wynikające z budżetowania zadaniowego w gminie;

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 4 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 •  Określenie czynników ograniczających i sprzyjających zgodności budżetów zadaniowych ze strategią  rozwoju;
 • Wskazanie korzyści wynikających ze spójności budżetów zadaniowych ze strategią rozwoju;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 5 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników