Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie przydatne jest dla osób, które chcą kompleksowo zaznajomić się i systematyzować informacje na temat budżetu zadaniowego w sektorze rządowym. Szkolenie pozwala na zdobycie dogłębnej i kompleksowej wiedzy na temat celu wdrażania budżetu zadaniowy i możliwości jego wykorzystania, wytycznych opracowania i umocowań prawnych budżetu zadaniowego.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie i utrwalenie wiedzy z zakresu budżetu zadaniowego wg regulacji Ministerstwa Finansów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień definiowania celów i mierników, ewaluacji realizowanych zadań budżetowych oraz organizacji prac nad budżetem zadaniowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do pracowników rządowych jednostek sektora finansów publicznych – zarówno merytorycznych, jak i koordynujących realizację obowiązków w zakresie budżetu zadaniowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi

 

PODSTAWOWE POJĘCIA

moduł 1 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 •  Cel wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce oraz jego przyszłość;
 •  Sztuka pomiaru zadań publicznych – mierniki, informacja z nich wynikająca oraz problemy w definiowaniu;
 •  Metody planowania wartości mierników a sprawozdawczość;
 •  Przykłady zadań , celów i mierników dla wybranych instytucji;

UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU WG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

moduł 2 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 •  Klasyfikacja zadaniowa;
 •  Rozwiązanie sprawnościowo-finansowe w budżecie zadaniowym;
 •  Budżet zadaniowy a zarządzanie środkami publicznymi;
 •  Powiązanie systemu kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym;
 •  Zakres planowania budżetowego;
 •  Planowanie wieloletnie;
 •  Monitoring i ewaluacja budżetu zadaniowego oraz sprawozdawczość budżetowa;
 •  Zasady budżetu zadaniowego wynikające z „noty budżetowej”;
 •  Wewnętrzne regulacje związane z układem zadaniowym budżetu;

ALOKACJA KOSZTÓW I WYDATKÓW NA POTRZEBY UKŁADU ZADANIOWEGO BUDŻETU

moduł 3 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 •  Zasady podziału kosztów (wydatków) budżetowych z punktu widzenia planowania oraz wykonania budżetu zadaniowego;
 •  Specyfika kosztów (wydatków) zadań merytorycznych i obsługowych Wydatki związane z realizacją dofinansowanych projektów a wydatki z pomocy technicznej;
 •  Klasyfikacja kosztów według możliwości ich powiązania z nośnikami kosztów: koszty bezpośrednie i pośrednie;
 •  Określanie wydatków związanych z realizacją zadań a ewidencja układu zadaniowego;
 •  Przykłady rozliczeń wydatków na działania w układzie zadaniowym budżetu;

PRZEPISY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE UKŁADU ZADANIOWEGO

moduł 4 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 • Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym wg rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym:
  • Hierarchia sprawozdawczości;
  • Zakres informacyjny sprawozdania RB-BZ1 i RB-BZ2;
  • Sprawozdawczość z wartości mierników;
  • Sprawozdawczość finansowa;
  • Terminy sporządzania sprawozdań;
 • Zmiany w układzie zadaniowym w ciągu roku budżetowego;
 • Ewidencja księgowa układu zadaniowego budżetu państwa – możliwe warianty;
 • Ewidencja układu zadaniowego budżetu państwa wg rozporządzenia Ministra Finansów;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 5 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników