Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą Uczestnikom na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez budżetowanie i kontrolę kosztów, przygotowanie budżetów elastycznych zasobów oraz zastosowanie najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Cele tego szkolenia

 • Celem tego szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy odnośnie podstawowego i najbardziej skutecznego narzędzia do controllingu w firmach jakim jest budżetowanie. Na szkoleniu Uczestnicy poznają również metody analizowania i kontrolowania realizacji budżetów oraz ryzyka.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

 

POJĘCIE I ISTOTA CONTROLLINGU JAKO SYSTEMU STEROWANIA WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 1 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

ROLA RACHUNKU KOSZTÓW W CONTROLLINGU FINANSOWYM

moduł 2 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Co to jest rachunek kosztów;
 •  Prognozowanie kosztów;
 •  Nowoczesne rachunki kosztów;

BUDŻET FINANSOWY JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU FINANSOWEGO

moduł 3 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Pojęcie i istota budżetowania;
 •  Rodzaje i funkcje budżetowania.;
 •  Budżetowanie operacyjne;
 •  Budżetowanie kapitałowe;
 •  Wdrożenie budżetowania w przedsiębiorstwie;

CASE STUDY – PRZYGOTOWANIE BUDŻETU OPERACYJNEGO I KAPITAŁOWEGO, W TYM PRZYGOTOWANIE PROGNOZY PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA. POŁĄCZENIE BUDŻETÓW W SPRAWOZDANIA FINANSOWE PRO FORMA

moduł 4 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

SYSTEM KONTROLI BUDŻETÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 5 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

moduł 6 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Metody wyznaczania przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE);
 •  Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR, DPB, PP);
 •  Wyznaczanie WACC (średniego ważonego kosztu kapitału);
 •  Wyznaczanie wartości rezydualnej;

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 7 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Analiza pionowa i pozioma:
  • dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków;
 •  Analiza cash flow;
 •  Analiza wskaźnikowa:
  • zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników;
  • wskaźniki płynności;
  • wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności);
  • wskaźniki sprawności (aktywności) działania;
  • wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu;

CASE STUDY – ANALIZA FINANSOWA BUDŻETOWANEGO  PRZEDSIĘBIORSTWA /PROJEKTU

moduł 8 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

ANALIZA RYZYKA

moduł 9 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Rodzaje ryzyk;
 •  Analiza wrażliwości;
 •  Analiza scenariuszy;
 •  Analiza SWOT;
 •  Analiza progu rentowności;

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – BALANCED SCORECARD

moduł 10 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Cele i korzyści z zastosowania ZKO;
 • Case study – przygotowanie ZKW dla budżetowanego przedsiębiorstwa/projektu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników