Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie przedstawia problematykę czasu pracy kierowców z uwzględnieniem różnic w organizacji przewozów i czasu pracy w zależności od obszaru, na jakim są wykonywane przewozy oraz rodzaju wykorzystywanych pojazdów, a także formy zatrudnienia danego kierowcy.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest praktyczne przybliżenie tematyki związanej z czasem pracy kierowców. Poprzezprzedstawienie wzorów, przykładów i orzecznictwa uczestnicy szkolenia otrzymają aktualną wiedzę na czasu pracy kierowców.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w działach logistyki, transportu, kadr i płac firm transportowych oraz osób prowadzących własne firmy transportowe. Szkolenie może być również pomocne dla osób zatrudnionych w kadrach w państwowych jednostkach samorządowych w których pracownicy wykonują również obowiązki kierowcy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia czas pracy kierowców

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia czas pracy kierowców

 

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ I PODSTAWOWE DEFINICJE

moduł 1 – szkolenie czas pracy kierowców

PRZEPISY DOTYCZĄCE CZASU PRACY KIEROWCÓW

moduł 2 – szkolenie czas pracy kierowców
 • Ustawa o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenia WE nr 561/2006;
 • Umowa AETER;

WYMAGANIA DLA KIEROWCÓW W PRZEWOZACH DROGOWYCH

moduł 3- szkolenie czas pracy kierowców

CZAS PRACY KIEROWCY W PRZEWOZACH NA TERENIE UE

moduł 4 – szkolenie czas pracy kierowców
 • Czas jazdy i przerwy;
 • Odpoczynki;

PRZEWOZY POZA TERENEM UE

moduł 5 – szkolenie czas pracy kierowców
 • Okresy prowadzenia i przerwy w prowadzeniu;
 • Odpoczynek;
 • Przewozy regularne;

KIEROWCA-PRACOWNIK

moduł 6 – szkolenie czas pracy kierowców
 • Podstawy prawne;
 • Czas pracy kierowcy;
 • Czas dyżuru kierowcy;
 • Systemy czasu pracy;

PRACA KIEROWCÓW W GODZINACH NADLICZBOWYCH

moduł 7 – szkolenie czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców SAMOZATRUDNIONYCH

moduł 8 – szkolenie czas pracy kierowców

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

moduł 9 – szkolenie czas pracy kierowców

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z CZASEM PRACY KIEROWCÓW

moduł 10 – szkolenie czas pracy kierowców

TACHOGRAFY I WYKRESÓWKI

moduł 11 – szkolenie czas pracy kierowców

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 12 – szkolenie czas pracy kierowców

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników