Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego to szkolenie?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat delegowania pracowników zarówno w granicach naszego kraju, jak i poza jego granicami. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na praktyczne wykorzystywanie przepisów prawnych regulujących podróże służbowe oraz prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie delegacji. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników.

Cele tego szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.
 • Zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych;
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw;
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych;
 • Właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników;
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

 

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH OD 01.03.2013

moduł 1 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Nowe rozporządzenie dotyczące rozliczania podróży służbowych;
 •  Regulacje dotyczące zagranicznej podróży służbowej na odcinku krajowym;
 •  Oświadczenia wpływające na prawo do diet;
 •  Zmiana zasad rozliczania diet w podróżach krajowych;
 •  Limit wydatków na koszty noclegu;
 •  Podróż zagraniczna odbywana do więcej niż jednego państwa docelowego;
 •  Rozliczanie zaliczek oraz kosztów w zagranicznej podróży służbowej (kursy walut);
 •  Zmiana wartości diet i limitów na nocleg w podróży zagranicznej;

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – ZASADY ROZLICZANIA I DOKUMENTOWANIA

moduł 2 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Regulacje prawne dotyczące rozliczania delegacji;
 •  Dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej;
 •  Rozliczenie kosztów podróży służbowej krajowej;
 •  Rozliczenie kosztów podróży służbowej zagranicznej;
 •  Używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych;
 •  Samochody w podróżach służbowych;
 •  Podróże służbowe jako koszt uzyskania przychodu;
 •  Zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z podróżą służbową przedsiębiorcy;
 •  Podróże służbowe a przychód u pracownika;
 •  Szczególne zagadnienia dotyczące delegacji – kontrowersje i interpretacje;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 3 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników