Dlaczego to szkolenie?

Należysz do zespołu nowego lub słabo zintegrowanego? Podział obowiązków pomiędzy siebie sprawia członkom zespołu trudność? Na szkoleniu każdy uczestnik pozna swój potencjał i dowie się jakie wynikają z niego konsekwencje dla współpracy w zespole. Pozna również jaką rolę pełni w grupie, a cały zespół udoskonali współpracę.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalicie przepływ komunikacji i prowadzenie rozmów w zespole;
 • Poznacie swoje potencjały i wynikające z tego konsekwencje dla współpracy w zespole;
 • Udoskonalicie współpracę poprzez ustalenie wspólnych celów, wartości, podział ról w zespole.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Zespoły projektowe;
 • Osoby współpracujące ze sobą na co dzień;
 • Pracowników działu lub kilku działów w firmie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia etapy rozwoju zespołu

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia etapy rozwoju zespołu

 

CHARAKTERYSTYKA GRUPY

moduł 1 – szkolenie etapy rozwoju zespołu

Cechy grupy

  • Współzależność członków;
  • Identyfikowanie się członków z całą grupą;
  • Wzajemna interakcja – komunikowanie się;
  • Wspólny cel;
  • Normy grupowe;
  • Struktura;
 • Wpływ grupy  – teoria fialicytacji społecznej
 • Role w grupie
  • Filar firmy;
  • Lider;
  • Człowiek czynu;
  • Twórca (innowator);
  • Człowiek kontaktu;
  • Oceniający;
  • Dusza zespołu;
  • Perfekcjonista;
  • Motywowanie poszczególnych członków grupy w zależności od ról;

PROCES ROZWOJU GRUPY

moduł 2 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Fazy rozwoju grupy:
  • Forming;
  • Storming;
  • Norming;
  • Performing;
  • Adjouring;
 • Role a fazy rozwoju zespołu;
 • Działania adekwatne do fazy;
 • Motywowanie zespołu w zależności od fazy;

ZADANIA I ROLA PRZYWÓDCY W PROCESIE ROZWOJU GRUPY

moduł 3 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Teorie zachowań przywódczych i źródeł władzy;
 • Style kierowania – wady i zalety:
  • Autokratyczny;
  • Demokratyczny;
  • Liberalny;
 • Orientacja przywódcza (na zadania, na ludzi);

KONFLIKT JAKO NATURALNY ELEMENT ROZWOJU ZESPOŁU

moduł 4 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Jednostka w sytuacji konfliktu:
  • Indywidualne sposoby wchodzenia w konflikt;
  • Reakcja na konflikt;
  • Budowanie porozumienia pomiędzy różnymi typami rozmówców;
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach konfliktowych:
  • Asertywność – stanowczość i łagodność w rozwiązywaniu konfliktów;
  • Autodiagnoza reagowania na stres własny i innych w trudnych sytuacjach;
  • Konsekwencje reakcji dla sytuacji;
  • Naturalne sposoby reagowania na stres w sytuacjach konfliktowych;
  • Rozpoznawanie i nazywanie emocji;
  • Świadoma reakcja;
  • Techniki antystresowe;

EFEKTYWNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA

moduł 5 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Modele komunikacji i współpracy w zespole:
  • Proces komunikacji;
  • Aktywne słuchanie;
  • Zbieranie i wymiana informacji;
 • Czynniki współpracy grupowej:
  • Budujące;
  • Hamujące;
 • Synergia w pracy grupowej;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników