Dlaczego to szkolenie?

Każdy z nas kieruje się w życiu prywatnym pewnymi zasadami. To nic innego jak zasady etyki. Nie inaczej powinno być w życiu zawodowym, a to ze względu na obiektywne korzyści płynące z etycznego postępowania. Na szkoleniu Etyka w biznesie dowiesz się, że biznes może być etyczny a zarazem opłacalny oraz rozwiniesz w sobie umiejętności odnoszenia zasad moralnych do praktyki.

Cele tego szkolenia

 • Dowiesz się jak w biznesie przejawia się etyczna postawa;
 • Nauczysz się postępować etycznie;
 • Nauczysz się etycznie wpływać na innych;
 • Poznasz różne etyczne zachowania w zależności od sytuacji;
 • Dowiesz się jakie korzyści niesie ze sobą etyczne postępowanie;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które pragną nauczyć się etycznego postępowania w biznesie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia etyka w biznesie

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia etyka w biznesie

 

WPROWADZENIE DO ETYKI W BIZNESIE

moduł 1 – szkolenie etyka w biznesie
 • Definicja etyki;
 • Budowanie etycznej postawy;

ETYCZNY MENEDŻER

moduł 2 – szkolenie etyka w biznesie
 • Tożsamość;
 • Jak być etycznym człowiekiem z klasą? Jak budować swój autorytet?
 • Jak przyznać się do błędu z klasą?
 • Jakie tożsamości niekorzystnie wpływają na efektywność zespołu?
 • Wartości;
 • Typy wartości;
 • Wartości jako priorytet;
 • Przekonania;
 • Przekonania destrukcyjne;
 • Przekonania wspierające;
 • Zachowanie;
 • Zachowanie jako przejaw przekonań, wartości i tożsamości;
 • Zachowania etyczne i nieetyczne;
 • Budowanie własnego wizerunku i autorytetu;
 • Co buduje autorytet w oczach pracownika?
 • Dlaczego warto ustalić osobisty standard zachowań?

ETYCZNE WPŁYWANIE

moduł 3 – szkolenie etyka w biznesie
 • Jak przewodzić w kontaktach z pracownikami?
 • Jak wpływać na innych, modelować, zmieniać i inspirować a nie narzucać i rozkazywać?
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;
 • Prawo podobieństwa;
 • Technika „robienie w anioła”;
 • Wpływanie poprzez słownictwo;
 • Dlaczego warto używać pochwał?

JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY SŁYSZEĆ I ŻEBY PRACOWNIK CZUŁ SIĘ WYSŁUCHANY?

moduł 4 – szkolenie etyka w biznesie
 • Parafraza;
 • Precyzowanie;
 • Odzwierciedlenie emocji;
 • Dowartościowanie;

ANALIZA STRATEGII DZIAŁANIA

moduł 5 – szkolenie etyka w biznesie
 • Typy osobowości;
 • Potrzeby każdego z typów osobowości;
 • Komunikaty dopasowane do osobowości;
 • Ukryty potencjał, czyli nasz „orzeł i reszka”;

„GORĄCE PYTANIA”

moduł 6 – szkolenie etyka w biznesie
 • Jak rozstrzygnąć spór pomiędzy pracownikami?
 • Jak reagować na nieetyczne zachowania klientów?
 • Jak etycznie udzielać nagany?
 • Jak rozmawiać o błędach, jak pokazać z klasą, że sytuacja nam się nie podoba?
 • Jak radzić sobie ze swoimi emocjami w kontakcie z pracownikiem lub klientem?
 • Dlaczego nie należy nigdy się tłumaczyć?
 • Kilka wskazówek do prezentacji i rozmów z pracownikami

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie etyka w biznesie
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników