Dlaczego to szkolenie?

Uczestnicy nabywają umiejętności optymalizowania standardowych procedur, efektywnego przetwarzania danych, tworzenia złożonych i profesjonalnych narzędzi. Zaprezentowane zostają zaawansowane zastosowania aplikacji w controllingu, analizie finansowej i innych zadaniach biznesowych.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest poznanie możliwości tkwiących w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Kurs pozwala poznać zaawansowane techniki oraz przydatne sztuczki, które pomogą realizować prace w Excelu szybciej, wygodniej i wydajniej.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do specjalistów chcących podnieść swoje kompetencje oraz wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania

 

MS EXCEL – PODSTAWY DOBREGO DZIAŁANIA

moduł 1 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 •  Wersje a możliwości programu;
 •  Formuły – operatory i kolejność operacji;
 •  Funkcje – tworzenie własnych funkcji;
 •  Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje;

OPANOWANIE ZASAD BUDOWANIA DOBREGO ARKUSZA

moduł 2 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 •  Tworzenie planu wielkiego i skomplikowanego arkusza;
 •  Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami;
 •  Przykłady dobrych i złych rozwiązań;
 •  Techniki przerabiania istniejących arkuszy;

ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROJEKTOWANIA ARKUSZY

moduł 3 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 •  Importowanie danych;
 •  Organizacja danych (zakresy, komentarze, grupowanie, formatowanie);
 •  Wykorzystanie nazw (zasady tworzenia, nazwy z odwołaniem względnym i bezwzględnym, menager nazw);
 •  Listy, scenariusze;
 •  Inspekcja, szacowanie formuł;
 •  Ustawienie drukowania (dynamiczne dostosowanie zakresu);

ZARZĄDZANIE, PRZETWARZANIE I PREZENTACJA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH

moduł 4 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 • Zaawansowane zastosowania filtrów i sortowania;
 •  Projektowanie dynamicznych raportów z wykorzystaniem funkcji bazodanowych i formuł opartych na ciągach znaków;
 •  Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela;
 •  Wykorzystanie tabel przestawnych;

INTERPRETACJA DANYCH I OPTYMALIZACJA

moduł 5 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 •  Narzędzia szukaj wyniku i dodatek Solver;
 •  Używanie dodatku analiza danych (Analysis ToolPak);
 •  Funkcje finansowe;

WYKRESY I ELEMENTY GRAFIKI

moduł 6 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 •  Zaawansowane wykorzystanie wykresów (wykres Gantta, termometr, wykresy powierzchniowe i radarowe, elementy graficzne w wykresach);
 •  Formatowanie warunkowe;
 •  Tworzenie wykresów przestawnych;

ZABEZPIECZANIE ARKUSZA

moduł 7 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 • Ochrona dostępu do arkusza;
 •  Zabezpieczanie zawartości arkusza (sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, ochrona formuł);
 •  Łamanie „niechcianych” zabezpieczeń;

AUTOMATYZACJA ZADAŃ PRZY UŻYCIU MAKR

moduł 8 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 •  Rejestracja makr;
 •  Podstawowe informacje o języku VBA;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie Excel w analizie finansowej – praktyczne zastosowania
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników