Dlaczego to szkolenie?

Właściwa komunikacja ze współpracownikami jest w każdej firmie podstawą. Szczególnie ważna jest forma przekazywania informacji, od której zależą nastroje i motywacja pracowników zespołu, szczególnie jeżeli chodzi o krytykę pracowników, przekazywanie im niepopularnych decyzji, przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących lub egzekwowanie wyników pracy. Osoby pracujące w zespołach, a szczególnie ich kierownicy i leaderzy doświadczają tego na co dzień. Jak radzić sobie z komunikowaniem trudnych rzeczy? Wystarczy tyko nieco wiedzy i treningu, aby zrozumieć i nauczyć się stosowania informacji zwrotnej, co wpłynie pozytywnie na wydajność, ułatwi i umili pracę.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się właściwie przekazywać informację zwrotną;
 • Dowiesz się jakie istnieją sposoby na zdyscyplinowanie pracowników;
 • Będziesz już wiedział w jaki sposób przekazywać podwładnym niepopularne decyzje;
 • Udoskonalisz swoje metody oceniania i karania podwładnych;
 • Nauczysz się radzić sobie z oporem podczas prowadzenia trudnych rozmów z podwładnymi;
 • Dowiesz się w jaki sposób utrzymać równowagę pomiędzy dyscyplinowaniem i docenianiem podwładnych;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;
 • oraz wszystkich, którzy zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia feedback i komunikowanie trudnych rzeczy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia feedback i komunikowanie trudnych rzeczy

 

KRYTYKA A STEREOTYPY. DYSKUSJA Z GRUPĄ

moduł 1 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Jakie mamy stereotypowe spojrzenie na krytykę?
 • Dlaczego jej unikamy?
 • Jaka jest różnica pomiędzy krytyką a krytykanctwem?

PRZYPOMNIJ SOBIE SYTUACJĘ, KIEDY KTOŚ CIĘ SKRYTYKOWAŁ. ĆWICZENIE W PARACH

moduł 2 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy każdego z Was ktoś skrytykował;
 • Kto to był?
 • W jakich okolicznościach do tego doszło?
 • Co wtedy myślałeś o osobie, która przekazuje krytykę?
 • Jak się czułeś w takiej sytuacji?
 • Jak sobie wyobrażasz, że mógł się czuć ten, który krytykę przedstawiał?
 • Co było dla Ciebie ważniejsze – co mówił czy to, jak Cię traktował?

KWADRAT KOMUNIKACYJNY THUNA. DLACZEGO CZASEM WSPÓŁPRACOWNICY NIE POTRAFIĄ SIĘ ZROZUMIEĆ?

moduł 3 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Skąd się bierze nasza niechęć o mówieniu o sobie?
 • W jaki sposób utrudnia to komunikację pomiędzy ludźmi?
 • Jak wpływa to na skuteczność przekazywania informacji zwrotnej?
 • Jak to się dzieje, że jedna wypowiedz zawiera cztery przekazy – czyli informacja rzeczowa, ujawnianie siebie, określenie relacji, apel;
 • Praktyczne wykorzystanie kwadratu komunikacyjnego;
 • Poszukiwanie treści zawartych w każdej z czterech płaszczyzn;

GADZI MÓZG. ĆWICZENIE

moduł 4 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej;
 • Jak to zrobić, żeby uzyskać skutek?
 • Komunikat „Ja” i komunikat „Ty”;

KOMUNIKAT TY. KOMUNIKAT JA. KRÓTKI WYKŁAD

moduł 5 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Co robić, żeby nie uruchomić gadziego mózgu?
 • Jaki jest związek komunikatu Ja z kwadratem komunikacyjnym Thuna?

INFORMACJA ZWROTNA – CZY MOŻNA JESZCZE POWIEDZIEĆ COŚ NOWEGO O TYM HAMBURGERZE? MINI-WYKŁAD, DYSKUSJA I SCENKA NA ŚRODKU

moduł 6 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Kiedy i jak przekazywać informację zwrotną?
 • Jak sobie radzić z negatywną informacją zwrotną, żeby przyniosła pożądany skutek?

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ. WARSZTAT W TRÓJKACH

moduł 7 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Scenki – przekazywanie informacji zwrotnej w trójkach;

ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA I PRZEKAZYWANIE NIEPOPULARNYCH DECYZJI. WARSZTAT I DYSKUSJA

moduł 8 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Jak przygotować się do rozmowy dyscyplinującej oraz do przekazania trudnych informacji?
 • Jak przeprowadzić te rozmowy ?
 • Jak egzekwować wyniki?

CZTERY STOPNIE WYRAŻANIA GNIEWU WG PAMELI BUTLER. MINI-WYKŁAD, DYSKUSJA – PRZYGOTOWANIE DO WARSZTATU

moduł 9 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Asertywna droga wyrażania gniewu przez szefa;
 • Zapowiedź kary i jej zastosowanie;

POROZMAWIAJMY O TRUDNYCH SPRAWACH. WARSZTAT

moduł 10 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Stworzenie algorytmów obowiązujących w firmie dotyczących:
  • Dyscyplinowania;
  • Karania;
  • Przekazywania niepopularnej informacji;
  • Chwalenia;
 • Warsztat: Scenki wypracowujące skuteczne i nie inwazyjne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zaproponowanych przez uczestników (te sytuacje mogą być zaproponowane „na gorąco” podczas szkolenia lub przygotowane wcześniej. Każda scenka może być kilkakrotnie przerywana, aktorzy mogą być zmieniani lub wcielać się w rolę adwersarza – takie podejście pozwala na wspólne z całą grupą wypracowanie i przećwiczenie najlepszych rozwiązań.

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników