Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. źródeł i zasad finansowania projektów w Polsce 2014-2020 oraz na temat preferowanych dziedzin, branż i typów projektów wspieranych od 2014r. Informacje zdobyte podczas szkolenia pozwolą poszerzyć wiedzę, jak skutecznie aplikować o środki UE od 2014r.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. źródeł i zasad finansowania projektów z funduszy unijnych w 2014-2020 w Polsce.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia finansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia finansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce

 

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020

moduł 1 – szkolenie finansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce
 • Budżet unijny na lata 2014-2020;
 • Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020;

UMOWA PARTNERSTWA – 11 CELÓW TEMATYCZNYCH

moduł 2 – szkolenie finansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW W POLSCE

moduł 3 – szkolenie finansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce
 • Zasady podziału środków 2014-2020;
 • Nowe podejście terytorialne, koncentracja tematyczna a endogeniczność;
 • Interwencja zorientowana na rezultaty;
 • Nowe podejście do polityk horyzontalnych;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASADY FINANSOWANIA I SKUTECZNEGO APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH

moduł 4 – szkolenie finansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce
 • PO Infrastruktura i Środowisko;
 • PO Inteligentny Rozwój;
 • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój;
 • PO Polska Cyfrowa;
 • PO Polska Wschodnia;
 • PO Pomoc Techniczna;
 • Regionalnych Programów Operacyjnych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie finansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników