Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie ma zapoznać uczestników ze znowelizowanymi regulacjami w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę na temat nowego sposobu załatwiania spraw administracyjnych z wykorzystaniem narzędzi technologii informatycznych.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest praktyczne przybliżenie tematyki związanej z informatyzacją podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane jest do pracowników organów gminy i związków międzygminnych, pracowników organów powiatu, pracowników organów samorządu województwa, pracowników organów zespolonej administracji rządowej w województwie, pracowników urzędów obsługujących te organy oraz tych wszystkich, którzy w swej pracy zawodowej wykorzystują przepisy ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne

 

IDEA E- GOVERNMENT; GENEZA USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE

moduł 1 – szkolenie informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne

OMÓWIENIE CHARAKTERU ZAMIAN WPROWADZONYCH NOWELĄ DO USTAWY O  INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE

moduł 2 – szkolenie informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne

UZASADNIENIE NOWELI

moduł 3 – szkolenie informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne

ZMIANY ZAWARTE W USTAWIE Z ROKU 2012 I 2013

moduł 4 – szkolenie informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Krąg podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy;
 • Pojęcie sprawy publicznej w świetle obowiązującego stanu prawnego;
 • Zadania Ministra w zakresie budowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • Definicja pojęć:
  • System teleinformatyczny;
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;
  • Profil zaufany Epuap;
  • Elektroniczna skrzynka podawcza;
  • E-dokument; Urzędowe poświadczenie odbioru;
 • Zasada neutralności technologicznej państwa;
 • Krajowe Ramy Interoperacyjności;
 • Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;
 • Sposoby identyfikacji użytkownika systemów teleinformatycznych;
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy;
 • Zmiany dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • E-administracja w ordynacji podatkowej;
 • E- zmiany w postępowaniu administracyjnym;

ANALIZA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW WPROWADZONYCH ZMIAN

moduł 5 – szkolenie informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne

PAKIET PROPONOWANYCH ROZPORZĄDZEŃ DO NOWEJ USTAWY

moduł 6 – szkolenie informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne

DOSTĘP DO INFORMACJI W USTAWACH SZCZEGÓŁOWYCH

moduł 7 – szkolenie informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników