Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego, które odnoszą się do dokumentacji realizowanych projektów współfinansowanych z zagranicznych środków.

Cele tego szkolenia

 • Poznanie zasad tworzenia i stosowania przepisów prawa odnoszących się do stosowania instrukcji kancelaryjnej w podmiotach w których wdrożono Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją lub w których zaplanowano je wdrożyć.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników podmiotów wykonujących na co dzień czynności kancelaryjne tj. rejestrujących, akceptujących, podpisujących, zakładających sprawy procedujących spawy w postaci papierowej czy elektronicznej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia instrukcja kancelaryjna

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia instrukcja kancelaryjna

 

RODZAJE I DROGI DOKUMENTU WPŁYWAJĄCEGO DO PODMIOTU

moduł 1 – szkolenie instrukcja kancelaryjna

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA

moduł 2 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Systemy kancelaryjne obowiązujące w Polsce;
 • Standardowe elementy instrukcji kancelaryjnej;
 • Rzeczowy wykaz akt-istota i konstrukcja;
 • Czynności kancelaryjne wykonywane w systemie tradycyjnym;
 • Czynności kancelaryjne wykonywane w systemie EZD;

PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

moduł 3 – szkolenie instrukcja kancelaryjna

ZADANIA GŁÓWNEGO PUNKTU KANCELARYJNEGO-KANCELARII OGÓLNEJ W SYSTEMIE TRADYCYJNYM I W EZD

moduł 4 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Otwieranie przesyłek(wyjątki);
 • Rejestracja przesyłek (wyjątki);
 • Wprowadzanie metadanych;
 • Skanowanie przesyłek(wyjątki);
 • Walidacja;
 • Rozdział przesyłek;
 • Prowadzenie składów chronologicznych;
 • Prowadzenie składów informatycznych nośników danych;

ZADANIA PROWADZĄCYCH SPRAWY

moduł 5 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Rejestracja sprawy;
 • Znakowanie pism;
 • Sporządzanie projektów pism;
 • Dbanie o kompletność akt sprawy;
 • Archiwizacja dokumentacji;

ZADANIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

moduł 6 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Dekretacja na komórkę organizacyjną(komórki);
 • Dekretacja na prowadzącego sprawę(prowadzących);
 • Dekretacja dotycząca wielu spraw;
 • Dekretacja zastępcza;
 • Akceptacja pisma jednostopniowa;
 • Akceptacja pisma wielostopniowa;
 • Podpisanie pisma podpisem elektronicznym, podpisem własnoręcznym;

KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA

moduł 7 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Komórka merytoryczna;
 • Komórka niemerytoryczna;

WARSZTATY

moduł 8 – szkolenie instrukcja kancelaryjna

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników