Dlaczego to szkolenie?

Prawidłowa współpraca między współpracownikami stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na efektywność całego zespołu. Z uwagi na fakt, iż ludzi różnią się zarówno osobowościowo, jak i pod względem strategii działania, taka współpraca nie zawsze przebiega bezkonfliktowo czy też sprawnie. Szkolenie to ma na celu poprawę jakości Twoich relacji z kolegami i koleżankami w miejscu pracy, wpłynięcie na Twoje nastawienie oraz przekazanie Ci podstawowych informacji na temat komunikacji oraz asertywności.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz swoją świadomość odnośnie tego, co jest ważne w budowaniu udanych relacji w pracy;
 • Usprawnisz współpracę w zespole poprzez doskonalenie komunikacji;
 • Zwiększysz wiedzę na temat funkcjonowania zespołów;
 • Nauczysz się współpracować z osobami o różnych strategiach działania i osobowości.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które chcą poznać elementy warunkujące dobrą współpracę w zespole
 • Każda osoba, której zależy na kreowaniu odpowiednich relacji w pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy

 

NASTAWIENIE DO PRACY ZESPOŁOWEJ I BUDOWANIA RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 1 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Mentalność Polaków – budowanie własnej skuteczności oraz skuteczności zespołowej;
 • Nastawienie a skuteczna współpraca w zespole;
 • Przełamywanie ograniczających barier w komunikacji z innymi;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji do pracy zespołowej;

RODZAJE RÓL W ZESPOLE

moduł 2 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Podział ról w zespole – model Belbina;
 • Poznawanie preferencji i potencjału co do odgrywanej roli w zespol;

GRUPA A ZESPÓŁ

moduł 3 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Różnice między grupą a zespołem;
 • Kiedy grupa staje się zespołem;
 • Etapy rozwoju zespołu;
 • Czynniki warunkujące efektywność zespołu;
 • Rola jednostki w kształtowaniu efektywności zespołu;

WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Identyfikacja typu osobowości na bazie takich informacji jak:
  • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
  • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
  • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
  • Wygląd, wizerunek;
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Autorytet i relacja;
  • Stopień okazywania emocji;
  • Kształtowanie relacji i współpracy z osobami o różnych typach osobowości;

KOMUNIKACJA ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 5 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Informacje odbierane i przesyłane za pomocą komunikacji niewerbalnej;
 • Zarządzanie słowem;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;
 • Zadawanie pytań;
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania;
 • Korzyści z zadawania pytań;
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Metody prowadzenia rozmowy poprzez zadawanie pytań;
 • Aktywne słuchanie;
 • Parafraza jako metoda eliminacji niedomówień i właściwego rozumienia;
 • Precyzowanie informacji;
 • Weryfikowanie informacji już posiadanych;
 • Podsumowanie rozmowy;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 6 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Postawa w rozmowach ze współpracownikami: Ja Ok, Ty OK;
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE”, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);
 • Manipulacje współpracowników i radzenie sobie z nim;

WPŁYWANIE NA INNYCH

moduł 7 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Prawa wpływu;
 • Prawo wzajemności zachowań;
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;
 • Prawo konsekwencji;
 • Prawo podobieństwa;
 • Chwalenie innych;

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I JEJ WPŁYW NA RELACJE W PRACY

moduł 8 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Prawa wpływu;
 • Prawo wzajemności zachowań;
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;
 • Prawo konsekwencji;
 • Prawo podobieństwa;
 • Chwalenie innych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników