Dlaczego to szkolenie?

Kreatywność, to nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu, pozwalająca na tworzenie nowej rzeczywistości. Przyszłość należy do ludzi twórczych, szybko myślących, mających niekonwencjonalne pomysły i rozwiązania. Dlatego zapraszamy na szkolenie z kreatywności myślenia. Trening kreatywności wyposaży Cię w umiejętność nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań, pomoże Ci spojrzeć z innej strony na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele tego szkolenia

 • Dowiesz się jak trenować umiejętność nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań
 • Spojrzysz z innej strony na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Managerów średniego i wysokiego stopnia, pragnących znakomicie wywiązywać się z bieżących zadań i efektywnie zarządzać nowymi projektami;
 • Specjalistów, potrzebujących odpowiedniego środowiska pracy, aby skutecznie zarządzać swoim czasem;
 • Pracowników niższego szczebla, chcących usprawnić swoją pracę i lepiej radzić sobie z natłokiem zadań.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia kreatywność

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kreatywność

 

TWÓRCZOŚĆ I KREATYWNOŚĆ – OKREŚLENIE POJĘĆ, ZAKRES ICH DOSKONALENIA

moduł 1 – szkolenie kreatywność
 • Bariery hamujące procesy twórcze. Diagnoza i pokonywanie;
 • Jak wykorzystać i rozwijać sześć podstawowych grup operacji myślowych określających twórczość;

KREATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

moduł 2 – szkolenie kreatywność
 • Korzyści wynikające z kreatywnego myślenia;
 • Rozpoznanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów;
 • Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w życiu zawodowym;

TWÓRCZE PODEJMOWANIE DECYZJI

moduł 3 – szkolenie kreatywność
 • Twórczość a myślenie strategiczne – twórcze działanie;

INTUICJA MENEDŻERA. KATALOG TECHNIK I SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA INTUICJI NA STANOWISKU KIEROWNICZYM

moduł 4 – szkolenie kreatywność
 • Intuicja na stanowisku kierowniczym;

MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE DO ROZWOJU

moduł 5 – szkolenie kreatywność
 • Jak motywować i inspirować do rozwoju;

SESJE TWÓRCZEGO MYŚLENIA

moduł 6 – szkolenie kreatywność
 • Zajęcia pobudzające do twórczego myślenia;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie kreatywność
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników