Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie MS Excel – poziom podstawowy daje wiedzę na temat podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego. Po zakończeniu szkolenia słuchacz potrafi swobodnie operować różnego typu danymi: od wpisów tekstowych poprzez podstawowe formuły obliczeń matematycznych, osadzanie obiektów, na tworzeniu wykresów kończąc.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego codziennego wykorzystywania programu MS Excel 2007/2010. Całość zajęć odbywa się w postaci ćwiczeń praktycznych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób, które chcą zapoznać się z programem MS EXCEL.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia MS Excel – poziom podstawowy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia MS Excel – poziom podstawowy

 

INTERFEJS PROGRAMU EXCEL

moduł 1 – szkolenie MS Excel – poziom podstawowy
 •  Wprowadzanie treści;
 •  Wprowadzanie danych. Edycja komórek;
 •  Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek;
 •  Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka);
 •  Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie;
 •  Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek;
 •  Formatowanie graficzne;
 •  Typy danych i formatowanie według typu danych;
 •  Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja;

Formuły

moduł 2 – szkolenie MS Excel – poziom podstawowy
 • Wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek;
 •  Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne;
 •  Adresowanie względne i bezwzględne;
 •  Funkcje logiczne;
 •  Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne;
 •  Adresowanie względne i bezwzględne;
 •  Funkcje finansowe;
 •  Wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe);
 •  Funkcje logiczne;
 •  Funkcja warunkowa jeżeli;

PRACA Z DANYMI

moduł 3 – szkolenie MS Excel – poziom podstawowy
 •  Formatowanie warunkowe (skala kolorów);
 •  Nazywanie komórek i zakresów;
 •  Sortowanie danych i filtry;
 •  Wykorzystanie autofiltrów;
 •  Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach;
 •  Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych);
 •  Śledzenie zależności;

PRACA Z WYKRESAMI

moduł 4 – szkolenie MS Excel – poziom podstawowy
 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych;
 • Formatowanie wykresów;

DRUKOWANIE, ZAPISYWANIE I JEGO OPCJE

moduł 5 – szkolenie MS Excel – poziom podstawowy
 •  Przygotowywanie arkusza do druku;
 •  Zarządzanie skoroszytami;
 •  Tworzenie i organizacja skoroszytów;
 •  Odnośniki między skoroszytami;
 •  Formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie MS Excel – poziom podstawowy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników