Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie będzie przydatne dla każdego, kto traktuje MS Excel jako podstawowe narzędzie swojej pracy i tworzy arkusze zawierające skomplikowane formuły. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie wyposażony w umiejętności radzenia sobie ze złożonymi problemami przetwarzania danych w arkuszach kalkulacyjnych.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności wykorzystywania programu MS Excel. Gwarantujemy dużo przykładów i ćwiczeń praktycznych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wielu różnych grup zawodowych, głównie dedykowane jest ono dla osób sprawnie posługujących się arkuszem kalkulacyjnym, które pragną poznać zaawansowane funkcje programu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia MS Excel – poziom zaawansowany

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia MS Excel – poziom zaawansowany

 

ZAAWANSOWANE FORMUŁY

moduł 1 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany
 •  Daty, indeksy, pozycje, WYSZUKAJ.PIONOWO;
 •  Funkcje operujące na tekstach;
 •  Funkcje finansowe;
 •  Funkcja SUMA.JEŻELI;

NAZYWANIE KOMÓREK, ZAAWANSOWANA PRACA Z KOMÓRKAMI NAZWANYMI

moduł 2 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany
 •  Zakresy widoczności nazw;
 •  Odwoływanie się do nazw z innych arkuszy;
 •  Menedżer nazw;
 •  Nazywanie powiększających się zakresów;

FORMATOWANIE WARUNKOWE

moduł 3 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany
 •  Formatowanie zależne od formuły;

FORMULARZE

moduł 4 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany

ZAAWANSOWANE FILTRY

moduł 5 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany
 • Sumy częściowe po kilku kategoriach;
 • Walidacja danych;

UDOSTĘPNIANIE SKOROSZYTU

moduł 6 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany
 •  Zarządzanie zmianami;
 •  Rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian;
 •  Ochrona danych – ochrona komórek, skoroszytów i arkuszy;
 •  Typowe scenariusze ustawiania zabezpieczeń;

TABELE PRZESTAWNE I WYKRESY PRZESTAWNE

moduł 7 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany
 • Sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego;

POŁĄCZENIE Z BAZĄ DANYCH, KWERENDY BAZ DANYCH

moduł 8 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany

UŻYWANIE PARAMETRÓW W KWERENDACH I RAPORTACH

moduł 9 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany
 • Tworzenie, edycja i uruchamianie makr;
 • Wybrane typowe, przydatne zastosowania;
 • Okno czujki;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników