Dlaczego to szkolenie?

Ściągasz treści z Internetu i zastanawiasz się czy nie naruszasz prawa? Ktoś skopiował i wykorzystał Twoje publikacje w sieci bez Twojej zgody? Jak dochodzić swoich praw? Odpowiedzi na powyższe pytania i wiele innych kwestii znajdziesz w tym szkoleniu. Dowiesz się, z jakich treści możesz korzystać bez ograniczeń, a jakie są chronione prawem autorskim. Powiemy Ci, jak korzystać z Internetu, by nie przekraczać prawa i jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie praw autorskich. Szkolenie zawiera też najczęstsze pytania, praktyczne problemy oraz odpowiedzi na nie i gotowe rozwiązania.

Cele tego szkolenia

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa autorskiego w Internecie, obejmującej podstawowe regulacje prawne a także najczęściej występujące problemy;
 • Poznanie metod i prawnych narzędzi ochrony przedmiotów prawa autorskiego w Internecie.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wszystkich osób zainteresowanych prawem autorskim w Internecie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia naruszanie prawa autorskiego w Internecie

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia naruszanie prawa autorskiego w Internecie

 

OGÓLNE INFORMACJE O PRAWIE AUTORSKIM

moduł 1 – szkolenie naruszanie prawa autorskiego w Internecie
 •  Istotne definicje ustawowe;
 •  Dozwolony użytek;
 •  Utwór zbiorowy, utwór pracowniczy;

NAJCZĘSTSZE RODZAJE NARUSZEŃ PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE

moduł 2 – szkolenie naruszanie prawa autorskiego w Internecie
 •  Ściąganie opragromowania (downloading);
 •  Kopiowanie zawartości stron internetowych;
 •  Monitorowanie mediów;
 •  Pozostałe przykłady naruszeń prawa autorskich w internecie;

RODZAJE ROSZCZEŃ

moduł 3 – szkolenie naruszanie prawa autorskiego w Internecie
 •  Rodzaje roszczeń w przypadku naruszeń autorskich praw majątkowych;
 •  Żądanie zaniechania naruszeń;
 •  Żądanie usunięcia skutków naruszenia;
 •  Żądanie naprawienia szkody;
 •  Żądanie wydania uzyskania korzyści;
 •  Ogłoszenie w prasie;
 •  Zapłata na Fundusz Promocji Twórczości;
 •  Zapłata stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego;
 •  Rodzaje roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO W INTERNECIE

moduł 4 – szkolenie naruszanie prawa autorskiego w Internecie
 •  Odpowiedzialność cywilna;
 •  Odpowiedzialność karna;

UZYSKANIE DANYCH OSOBOWYCH NARUSZAJĄCEGO ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

moduł 5 – szkolenie naruszanie prawa autorskiego w Internecie
 •  Zobowiązanie do udostępnienia danych na podstawie art. 80 ust 1 punkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 •  Wystąpienie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na podstawie art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych;
 •  Tajemnica telekomunikacyjna;
 •  Opłaty, terminy;
 •  Właściwość Sądu;
 •  Czy numer IP to dane osobowe?
 •  Co należy udowodnić w procesie;
 •  Ugoda;

DOZWOLONY UŻYTEK CHRONIONYCH UTWORÓW

moduł 6 – szkolenie naruszanie prawa autorskiego w Internecie
 •  Własny użytek osobisty;
 •  Prawo przedruku oraz przegląd prasy;
 •  Odpowiedzialność dostawców usług internetowych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie naruszanie prawa autorskiego w Internecie
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników