Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego to szkolenie?

Każdy menadżer spotyka się w codziennej pracy z koniecznością negocjowania – czy to w trakcie spotkań handlowych, gdzie warto wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki dla firmy, czy w czasie rozmów z własnym przełożonym, czy też w przypadku, kiedy podwładny żąda podwyżki. Umiejętność przekonywania, generowania argumentów, zachowania dystansu emocjonalnego oraz znajomość trików negocjacyjnych przyda się każdemu menadżerowi.

Cele tego szkolenia

 • Podniesiesienie skuteczności prowadzonych rozmów negocjacyjnych na poziomie menedżerskim;
 • Zwiększenie efektywności w domykaniu kontraktów;
 • Udoskonalenie umiejętności wpływania na decyzje decydenta;
 • Poznanie i praktycznie przećwiczenie technik negocjacyjnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • zkolenie skierowane do menedżerów, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z negocjowaniem warunków umów, kontraktów itp.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia negocjacje biznesowe dla menedżerów

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia negocjacje biznesowe dla menedżerów

 

POSTAWA I NASTAWIENIE W NEGOCJACJACH

moduł 1 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Cechy negocjatora (autorytet, charyzma i wiarygodność);
 • Przygotowanie do negocjacji – celowość negocjacji (cele w negocjacjach – kryteria formułowania i realizacji, cel minimum i cel maksimum, cel partnera negocjacji);
 • Tworzenie płaszczyzny negocjacji (klimat negocjacji, formułowanie przedwstępne, szukanie podobieństw);
 • Zasady udanych negocjacji (zbieranie Informacji na temat interesującej oferty, ustalanie pola manewru, minimalizacja przez podział, trzymanie się tematu, pochwały i władza nagradzania, presja czasu);

MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH

moduł 2 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Kryteria zbierania informacji na podstawie mowy ciała (postawa: wewnętrzna i zewnętrzna; mimika: trzy sfery twarzy, gestyka, dystans i odległość, ton, dźwięki paralingwistyczne);
 • Pułapki określania mowy ciała (automatyczne podejście określania dostrzeganych sygnałów niewerbalnych: etykietowanie, założenia, generalizacja);

ASERTYWNOŚĆ – NIEZBĘDNE NARZĘDZIA NEGOCJATORA

moduł 3 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Symulacje negocjacji, budowanie własnej efektywności;
 • Modelowanie postawy asertywnej (przyczyny postaw nieasertywnych, test modeli myślowych, budowanie potencjału PPW);
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE”, reakcja na negacje, konfrontacja przekonań, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);

NEGOCJACJE Z WYKORZYSTANIEM WIEDZY O TYPACH OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Style negocjacji wg typu osobowości (strategia  Typu A, Typu B, Typu C, Typu D);
 • Analiza stylów negocjowania – mocne i słabe punkty  stylu negocjacji;
 • Styl Mistrza Negocjacji Win – Win;

TECHNIKI NEGOCJACYJNE

moduł 5 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Budowanie siły negocjacyjnej;
 • Metody rozpoczynania negocjacji;
 • Techniki i triki negocjacyjne podczas negocjacji;
 • Kończenie negocjacji – techniki i pułapki;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników