szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego to szkolenie?

Jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne, by wywrzeć nacisk na sprzedającym. Jak przygotować przetarg, by uzyskać najlepsze oferty? Szkolenie dostarcza wiedzy na temat zasad, technik i procedur negocjacji handlowych, kontekstu konkretnych negocjacji sprzedaży przedmiotów materialnych i złożonych usług, a także szczegółowych kwestii negocjacyjnych. Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość utrwalenia wiedzy w zakresie umiejętności takich jak: analizowanie zagadnień negocjacyjnych, prowadzenie negocjacji przedmiotowych związanych z działalnością firmy, kreowanie jej wizerunku na zewnątrz, asertywna komunikacja interpersonalna, diagnozowanie manipulacji i kontr- manipulacji, sterowanie emocjami.

Cele tego szkolenia

 • Szkolenie pomoże zrozumieć, w jaki sposób kupujący i sprzedający wywierają na siebie presje psychiczną, stosują sztuczki kamuflujące wady, a eksponujące zalety produktów i usług, jakich chwytów używają świadomie i podświadomie, jak bronić się przed manipulacją i jak świadomie stosować nacisk w zakupach, przetargach, negocjacjach.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do wszystkich, którzy w swojej pracy decydują o wydawaniu pieniędzy publicznych, firmowych i prywatnych, zwłaszcza dla firm, w których istotne jest obniżenie kosztów zakupów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia negocjacje zakupowe

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia negocjacje zakupowe

 

BUDOWANIE WŁASNEJ SIŁY JAKO NEGOCJATORA

moduł 1 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Negatywny i pozytywny monolog wewnętrzny;
 • Panowanie nad zachowaniami pojawiającymi się w sytuacji silnych emocji;
 • Organizowanie korzystnej dla siebie sytuacji zewnętrznej;
 • Autoprezentacja w roli kompetentnego negocjatora;

PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI

moduł 2 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Ustalenie celów strategicznych i cząstkowych;
 • Ocena i budowanie BATNA;
 • Określenie granicy ustępstw;
 • Określenie możliwości prowadzenia negocjacji pozycyjnej – problemowej, szukanie wspólnych interesów i sposobów ich wykorzystania w negocjacjach;

KONFLIKT I KRYZYS – WARUNKI POJAWIANIA SIĘ KONFLIKTU, CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO JEGO POJAWIENIA SIĘ

moduł 3 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Rodzaje konfliktów i adekwatne sposoby ich rozwiązywania;
 • Rodzaje reakcji na sytuacje konfliktowe;
 • Analiza roli osobistych doświadczeń w sposobie reagowania na konflikt i sytuacje trudne;
 • Zdobywanie zaufania i jego utrzymywanie – gra negocjacyjna;

NEGOCJACJE JAKO PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ

moduł 4 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Osobisty styl komunikowania się;
 • Wypowiedzi które przekonują;
 • Porozumiewanie się w sytuacji trudnej – niezamierzone błędy;

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE MECHANIZMY WYWIERANIA WPŁYWU W PROCESIE NEGOCJACJI

moduł 5 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Techniki manipulacyjne – zauważanie i obrona;
 • Ogólne zasady przeciwstawiania się manipulacjom;
 • Obrona przed tzw. ,,automatycznymi wyzwalaczami uległości”;

PROWADZENIE NEGOCJACJI

moduł 6 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Fazy rozmowy negocjacyjnej;
 • Budowanie kolejnych propozycji negocjacyjnych, zasady dokonywania ustępstw;
 • Zasady prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę;

SYTUACJE TRUDNE W PROCESIE NEGOCJACJI

moduł 7 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Techniki wychodzenia z impasu;
 • Praca z tzw. ,,trudnym negocjatorem” (np. agresywnym, pozornie uległym, manipulującym, przesadnie nieugiętym, niezdecydowanym itp.);
 • Odpieranie ataków;

ZAMYKANIE NEGOCJACJI – KONTRAKTY KOŃCOWE. ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

moduł 8 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Powtórzenie najważniejszych partii materiału;
 • Sesja pytań;
 • Rozdanie dyplomów;
 • Wypełnienie Arkuszy Ocen Szkolenia;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie negocjacje zakupowe
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników