Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą nowej perspektywy budżetowej UE 2014-2020 oraz zasięgną informacji dotyczących źródeł finansowania projektów w Polsce. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na nabycie wiedzy na temat kierunków zmian w polityce UE, w tym w polityce spójności od 2014 roku.

Cele tego szkolenia

 • Celem jest dostarczenie wiedzy dot. nowej perspektywy budżetowej i dostępnych funduszy unijnych w latach 2014-2020 w Polsce.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20

 

KIERUNKI ZMIAN POLITYKI SPÓJNOŚCI UE OD 2014 R.

moduł 1 – szkolenie nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20

NOWE PODEJŚCIE DO POLITYK HORYZONTALNYCH

moduł 2 – szkolenie nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20

ZMIANY WPROWADZONE TRAKTATEM LIZBOŃSKIM

moduł 3 – szkolenie nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020

moduł 4 – szkolenie nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20
 • Budżet unijny na lata 2014-2020;
 • Co z tego dla Polski?
 • Zasady zarządzania finansami w nowej perspektywie budżetowej;
 • Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020 i podział środków;
 • Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa;

FUNDUSZE 2014-2020 W POLSCE

moduł 5 – szkolenie nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20
 • Nowe zasady finansowania projektów unijnych – instrumenty finansowe;
 • Zasady koordynacji polityk UE i programów operacyjnych;
 • System instytucjonalny w Polsce: rola i zadania poszczególnych instytucji i jednostek;
 • Zmiany w systemie zarządzania funduszami na szczeblu krajowym i regionalnym;

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW W POLSCE

moduł 6 – szkolenie nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20
 • Zasady podziału środków 2014-2020;
 • Nowy podział funduszy w ramach polityki spójności;
 • Sześć programów ogólnokrajowych: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, PO Pomoc Techniczna;
 • Regionalne Programy Operacyjne;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie nowa perspektywa budżetowa – Fundusze unijne 2014-20
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników