Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz osób odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów). Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania magazynów a w szczególności: procesów składowania i manipulacji towarów, wyposażenia technicznego, zarządzania magazynami oraz optymalizacji kosztów. Szkolenie pomoże uczestnikom przy planowaniu i realizowaniu zadań, które mają służyć poprawie funkcjonowania magazynów, zwiększeniu możliwości składowych i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

Cele tego szkolenia

 • Celem I części szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania zagospodarowania magazynów, tak aby korzystanie z nich było funkcjonalne i praktyczne. Poruszone zostaną kwestie składowania i zarządzania towarami magazynowymi. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: składowanie i usprawnianie przepływu towarów.
 • Celem II części szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania magazynami, metod magazynowania, konsekwencji nadmiernej i niedostatecznej ilości zapasów oraz uśpionego potencjału finansowego w zapasach. Jest to część szkolenia, które rozwiewa wszelkie wątpliwości i odsłania tajemnice zapasów i magazynów z logistycznego punktu widzenia.
 • Celem III części szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych magazyniera.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych zaprezentowaną tematyką szkolenia.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia nowoczesny magazyn

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia nowoczesny magazyn

 

MAGAZYNY I ICH ROLA W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 1 – szkolenie nowoczesny magazyn

ORGANIZACJA GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 2 – szkolenie nowoczesny magazyn

ZAPASY, A WYPEŁNIENIE MAGAZYNÓW

moduł 3 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Co proponuje technologia dla magazynów przedsiębiorstw;
 • Jak efektywnie zarządzać zapasami?
 • Składowanie zapasów;

OBRÓT TOWARÓW- JAK KONTROLOWAĆ

moduł 4 – szkolenie nowoczesny magazyn

BHP W PRACY MAGAZYNÓW

moduł 5 – szkolenie nowoczesny magazyn

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ

moduł 6 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Jak poprawiać funkcjonalność magazynów?

LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI

moduł 7 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Planowanie zapasów w przedsiębiorstwie;
 • Metody zarządzania zapasami;

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA A MODELOWANIE I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 8 – szkolenie nowoczesny magazyn

OBLICZENIE WIELKOŚCI ZAPASÓW BIEŻĄCYCH, MAKSYMALNYCH I ZAPASÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ CZASU ZAMAWIANIA I ORGANIZACJI ICH PRZEPŁYWU

moduł 9 – szkolenie nowoczesny magazyn

FUNKCJONOWANIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO W KONTROLI I KOORDYNACJI ZAPASÓW

moduł 10 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Określenie kosztów zamrożonych w zapasach;
 • Podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających;

ANALIZA I OCENA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 11 – szkolenie nowoczesny magazyn

ZADANIA I PRIORYTETY DZIAŁÓW ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA

moduł 12 – szkolenie nowoczesny magazyn

INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA

moduł 13 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Organizacja przestrzeni magazynowej;
 • Przechowywanie i składowanie materiałów;
 • Innowacyjne technologie magazynowania;
 • Wydawanie towarów z magazyn;

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAGAZYNIERA

moduł 14 – szkolenie nowoczesny magazyn

GOSPODARKA ZAPASAMI

moduł 15 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Dokumentacja obrotu magazynowego;
 • Kontrola gospodarki magazynowej;

DEPOZYTY

moduł 16 – szkolenie nowoczesny magazyn

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 17 – szkolenie nowoczesny magazyn

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników