szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego to szkolenie?

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Na szkoleniu Ocena okresowa przekażemy Ci wszystkie informacje i umiejętności niezbędne do przeprowadzania ocen okresowych i udzielania informacji zwrotnych.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się określania obszarów oceny;
 • Dowiesz się jak prowadzić okresowe oceny pracownicze;
 • Poznasz skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami;
 • Udoskonalisz umiejętności zbierania informacji, prowadzenia obserwacji i udzielania informacji zwrotnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kadrę kierowniczą;
 • Menadżerów;
 • Pracowników działów HR.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia ocena okresowa

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ocena okresowa

 

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA OCENY PRACOWNIKÓW

moduł 1 – szkolenie ocena okresowa
 • Czym jest ocena okresowa?
 • Czym ocena okresowa nie jest?
 • Powody przeprowadzania oceny okresowej pracowników – jej cele i funkcje;
 • Miejsce systemu ocen w zarządzaniu;

WYMAGANIA STAWIANE SYSTEMOWI OCEN

moduł 2 – szkolenie ocena okresowa
 • Najczęstsze systemy oceniania pracowników (np. 180 stopni, 360 stopni);
 • Dopasowany do specyfiki organizacji oraz wymagań na poszczególnych stanowiskach;
 • Operujący jasnymi i mierzalnymi kryteriami oceny;
 • Sprawiedliwy, obiektywny i zrozumiały;
 • Otwarty na zmiany i modyfikacje;
 • Powiązany z innymi elementami polityki personalnej;

NAJCZĘSTSZE KRYTERIA OCENY PRACOWNIKÓW

moduł 3 – szkolenie ocena okresowa
 • Efektywnościowe;
 • Kwalifikacyjne;
 • Osobowościowe;
 • Behawioralne;
 • Systemy oparte na modelach kompetencyjnych;

STOSOWANE METODY OCENY

moduł 4 – szkolenie ocena okresowa
 • Metoda opisowa;
 • Skale punktowe;
 • Skale ważone;
 • Metody testowe;
 • Metody zdarzeń krytycznych;
 • Skale behawioralne;
 • Skale kompetencyjne;

GŁÓWNE ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU OCEN

moduł 5 – szkolenie ocena okresowa
 • Zdefiniowanie celów oceny;
 • Grupowanie stanowisk;
 • Zebranie propozycji kryteriów oceny;
 • Grupowanie kryteriów oceny dla poszczególnych grup i stanowisk;
 • Wybór metody oceny;
 • Opis poszczególnych kryteriów według przyjętej metody;
 • Przygotowanie wymagań stanowiskowych wg przyjętych kryteriów oceny;
 • Przygotowanie odpowiednich arkuszy;
 • Szkolenia oceniających i ocenianych;

ROZMOWA OCENIAJĄCA

moduł 6 – szkolenie ocena okresowa
 • Cele rozmów oceniających;
 • Formuły rozmów oceniających;
 • Struktura rozmowy oceniającej;
 • Reguły konstruktywnego chwalenia i krytykowania;
 • Najczęstsze błędy w sztuce oceniania;
 • Trudne sytuacje w rozmowach z pracownikami
  Informacja zwrotna;

CO WPŁYWA NA SKUTECZNOŚĆ ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

moduł 7 – szkolenie ocena okresowa
 • Przygotowanie;
 • Odpowiednie miejsce i czas spotkania;
 • Ustalenie potrzeb pracownika i hierarchii jego wartości;
 • Poznanie celów pracownika w kontekście celów firmy;
 • Wprowadzenie elementów samooceny;
 • Realizowanie procesu oceny w sposób rzetelny, sprawiedliwy i jasny;
 • Konsekwentne prowadzenie ocen okresowych;
 • Prowadzenie dokumentacji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie ocena okresowa
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników