Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie przybliża tematykę odpowiedzialności osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej.

Cele tego szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z różnymi rodzajami odpowiedzialności, podstawą, zakresem oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów prawa karnego, dyscypliny finansów publicznych i przepisów dotyczących odpowiedzialności finansowej urzędników publicznych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników jednostek;
 • Kadry zarządzającej;
 • Pracowników jednostek;
 • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia odpowiedzialność urzędników publicznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia odpowiedzialność urzędników publicznych

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

moduł 1 – szkolenie odpowiedzialność urzędników publicznych
 •  Przesłanki odpowiedzialności;
 •  Wyłączenie odpowiedzialności;
 •  Podstawowy katalog przestępstw i zagrożenie karne;
 •  Praktyka odpowiedzialności;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 2 – szkolenie odpowiedzialność urzędników publicznych
 •  Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz charakter ustawy;
 •  Wyłączenia przedmiotowe;
 •  Osoby ponoszące odpowiedzialność;
 •  Odpowiedzialność pracownika;
 •  Sposób uregulowania odpowiedzialności;
 •  Katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych;
 •  Zasady odpowiedzialności;
 •  Popełnienie czynu;
 •  Wina umyślna i rażące niedbalstwo;
 •  Wyłączenia odpowiedzialności;
 •  Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ich wymiar;
 •  Przedawnienie oraz zatarcie skazania;
 •  Organy orzekające;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA  RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA

moduł 3 – szkolenie odpowiedzialność urzędników publicznych
 •  Powody i historia wprowadzenia odpowiedzialności;
 •  Definicja funkcjonariusza publicznego;
 •  Przesłanki odpowiedzialności;
 •  Katalog rażących naruszeń prawa;
 •  Przebieg postępowania;
 •  Przepisy karne;
 •  Przepisy przejściowe i końcowe;
 •  Metryki sprawy – zakres i sposób ich prowadzenia;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 4 – szkolenie odpowiedzialność urzędników publicznych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników