szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego to szkolenie?

Założeniem szkolenia jest analiza, ocena i optymalizacja procesów wchodzących w zakres działań logistyki przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności zmapowania każdego procesu logistycznego, wypracowanie mapy stanu obecnego, przyszłego i strategii działania.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Koordynatorów;
 • Liderów;
 • Pracowników średniego szczebla.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia optymalizacja procesów logistycznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia optymalizacja procesów logistycznych

 

PRZEDSTAWIENIE UCZESTNIKÓW, CELÓW, ZAŁOŻEŃ

moduł 1 – szkolenie optymalizacja procesów logistycznych

DEFINICJE, NARZĘDZIA I METODY UŻYWANE DO MAPOWANIA PROCESÓW

moduł 2 – szkolenie optymalizacja procesów logistycznych
 • SMART;
 • Brain storming;
 • Ishikawa;
 • 5WHY;
 • POKA-YOKE;

METODY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

moduł 3 – szkolenie optymalizacja procesów logistycznych
 • Wypracowanie 8 etapów mapowania;
 • Wypracowanie mapy stanu obecnego;
 • Wypracowanie mapy stanu przyszłego;
 • Wypracowanie strategii działania, długofalowy plan akcji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 4 – szkolenie optymalizacja procesów logistycznych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników