Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą redagowania pism. Uczestnicy dowiedzą się jak zorganizować efektywnie działający sekretariat. Poznają zasady etykiety biznesowej. Podczas szkolenia doskonalone są umiejętności, które powinna posiadać profesjonalna sekretarka/asystentka.

Cele tego szkolenia

 • Poznanie technik i narzędzi ułatwiających pracę na stanowisku sekretarki - asystentki;
 • Optymalne wykorzystanie kanałów informacyjnych, jakimi są telefon, fax, komputer;
 • Wykorzystanie komputera przy profesjonalnym tworzeniu dokumentów tekstowych;
 • Przepływ informacji pisemnej;
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania czasu pracy;
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do sekretarek biznesowych i pracowników administracyjno - biurowych w jednostkach administracji publicznej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia perfekcyjna sekretarka-asystentka

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia perfekcyjna sekretarka-asystentka

 

FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU

moduł 1 – szkolenie perfekcyjna sekretarka-asystentka
 • Sekretariat wizytówką firmy;
 • Współpraca sekretarki z szefem;

NOWOCZESNA SEKRETARKA

moduł 2 – szkolenie perfekcyjna sekretarka-asystentka
 • Wizerunek sekretarki;
 • Miejsce pracy sekretarki;
 • Cechy, wygląd, wykształcenie i umiejętności sekretarki;

ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU

moduł 3 – szkolenie perfekcyjna sekretarka-asystentka
 • Planowanie i organizacja pracy;
 • Organizacja sekretariatu;
 • Organizacja spotkań;

KOMUNIKACJA

moduł 4 – szkolenie perfekcyjna sekretarka-asystentka
 • Przekazywanie informacji;
 • Obsługa klienta;
 • Rozmowy telefoniczne;

ZARZĄDZANIE CZASEM

moduł 5 – szkolenie perfekcyjna sekretarka-asystentka
 • Terminarz;
 • Organizowanie zebrań;
 • Przyjmowanie interesantów, delegacji;
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych;

KORESPONDENCJA

moduł 6 – szkolenie perfekcyjna sekretarka-asystentka
 • Prowadzenie korespondencji biurowej;
 • Korespondencja elektroniczna;

PISMA

moduł 7 – szkolenie perfekcyjna sekretarka-asystentka
 • Redagowanie pism;
 • Adresowanie kopert;
 • Protokoły;
 • Pisma przewodnie;
 • Zaświadczenia;
 • Zaproszenia;
 • Sprawozdania;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie perfekcyjna sekretarka-asystentka
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników