Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Podczas szkolenia przedstawione zostaną istotne kwestie związane z kreowaniem wartości przedsiębiorstwa oraz sposoby wykorzystania planowania i zarządzania strategicznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Cele tego szkolenia

 • Przedstawienie modeli, metod i systemów wykorzystywanych w strategicznym zarządzaniu, kreacji wartości przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę w zakresie kreacji wizji, misji, celów i strategii, planowania i prognozowania oraz wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia planowanie i strategia w zarządzaniu firmą

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia planowanie i strategia w zarządzaniu firmą

 

PRZEDSIĘBIORSTWO – DETERMINANTY EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA

moduł 1 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Wizja – istota wizji przedsiębiorstwa;
 • Misja – istota wizji przedsiębiorstwa;
 • Cele – kreacja celów przedsiębiorstwa – cele długoterminowe i krótkoterminowe;
 • Strategia – Jak zbudować stosowną strategię przedsiębiorstwa;
 • Ćwiczenia;

PLANOWANIE I PROGNOZOWANIE

moduł 2 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Podstawy planowania – Metody i analizy wspomagające planowanie;
 • Podstawy prognozowania – Narzędzia matematyczne i statystyczne wspomagające prognozowanie;
 • Istotne aspekty korelacji planowania i prognozowania;
 • Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • Ćwiczenia;

STRATEGIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

moduł 3 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Stosowane modele i systemy zarządzania – case study;
 • Porównanie modeli i systemów zarządzania przedsiębiorstwem;
 • BSC – Balance Score Card – jakościowo ilościowy model zarządzania;
 • Ćwiczenia;

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 4 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Kreowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Wartość przedsiębiorstwa w świetle grup interesariuszy zaangażowanych w przedsiębiorstwo;
 • Ekonomia behawioralna a wartość przedsiębiorstwa;
 • Modele wyceny wartości przedsiębiorstwa;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników