Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie poświęcone jest podatkowym aspektom działań marketingowych i promocyjnych. Podczas szkolenia zostaną omówione podatkowe skutki udzielania rabatów, organizowania imprez dla klientów, konkursów i innych akcji promocyjnych. Szkolenie przedstawia praktyczne problemy jak również daje rozwiązania potwierdzone wyrokami sądów.

Cele tego szkolenia

 • Podczas szkolenia przekazana zostanie przekrojowa wiedza z zakresu podatkowych skutków akcji marketingowych. Uczestnicy szkolenia po szkoleniu będą posiadali wiedzę na temat praktycznych rozwiązań problemów występujących przy organizacji akcji marketingowych. Uczestnicy będą mieli również wiedzę o tworzeniu dokumentacji związanej z takimi akcjami.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółkach jak również do osób organizujących akcje marketingowe.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia podatkowe aspekty działań marketingowych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podatkowe aspekty działań marketingowych

 

AKCJE MARKETINGOWE – SKUTKI W VAT I CIT

moduł 1 – szkolenie podatkowe aspekty działań marketingowych
 • Konkursy;
 • Loterie;
 • Degustacje;
 • Loterie promocyjne;
 • Darowizny;
 • Sponsoring;
 • Reklama;
 • Reprezentacja;
 • Spotkania z klientami;
 • Mailin;
 • Konferencje prasowe;
 • Materiały reklamowe;
 • Płatności na rzecz dystrybutorów;

OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE

moduł 2 – szkolenie podatkowe aspekty działań marketingowych
 • Deklaracje podatkowe;
 • Dokumenty księgowe;
 • Dokumentacja wspierająca;

OBOWIĄZKI PŁATNIKA (PIT)

moduł 3 – szkolenie podatkowe aspekty działań marketingowych
 • Potrącenie zaliczek;
 • Ubruttowienie wypłat;
 • Płatność podatku;

DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE

moduł 4 – szkolenie podatkowe aspekty działań marketingowych

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie podatkowe aspekty działań marketingowych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników