Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie daje możliwość pozyskania wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, metod i technik oraz zasad dotyczących głównych funkcji zarządzania, planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli. Pozwala nabyć umiejętność stosowania prezentowanych zasad i technik w praktyce zarządzania JST.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o zasadach i kanonach zarządzania w administracji samorządowej.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników działów;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych uczestniczących w procesie zarządzania;
 • Wszystkich realizujących podstawowe funkcje zarządzania w jednostce.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

 

POJĘCIE I DEFINICJE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

moduł 1 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej
 • Proces zarządzania;
 •  Menedżer w procesie zarządzania;
 •  Historia i teorie zarządzania;
 •  Współczesne podejście do problematyki zarządzania;

OTOCZENIE ORGANIZACJI I MENEDŻERÓW

moduł 2 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej
 • Etyczne i społeczne otoczenie JST;
 • Otoczenie kulturowe i wielokulturowe;

PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

moduł 3 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej
 •  Cele organizacji;
 •  Planowanie;
 •  Podejmowanie decyzji;
 •  Przedsiębiorczość wewnętrzna;

ORGANIZOWANIE

moduł 4 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

KIEROWANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI I INNOWACJAMI

moduł 5 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

moduł 6 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej
 • Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach;
 •  Motywowanie pracowników;
 •  Przywództwo i proces oddziaływania na pracowników;
 •  Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się;
 •  Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi;

PROCES KONTROLOWANIA

moduł 7 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

moduł 8 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 9 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników