szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie ma na celu przybliżyć zagadnienia prawne i proceduralne związane z problemem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Trener na szkoleniu poprzez oparcie się na konkretnych casusach pomoże rozwiązać zawiłości procedur dotyczących statusu bezrobotnego oraz uprawnień zasiłkowych. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz postępowania odwoławczego.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest rozwiązanie niejasności dotyczących postępowania administracyjnego w pracy UP.
 • Ponadto przybliżenie najnowszego orzecznictwa, fachowe poprowadzenie Uczestników przez proces interpretacyjny zmierzający do właściwego rozwiązania danego problemu prawnego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracowników urzędów pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia

 

PRAWNE PROBLEMY PROMOCJI ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA W POLSCE

moduł 1 – szkolenie postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRZEDMIOCIE STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ

moduł 2 – szkolenie postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia
 • Kim jest bezrobotny?
 • Procedura rejestracyjna. Casusy;
 • Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej – art 33. Casusy;

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UPRAWNIEŃ ZASIŁKOWYCH BEZROBOTNEGO I WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

moduł 3 – szkolenie postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia
 • Kiedy można nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
 • Zasady obliczania okresu zasiłkowego;
 • Wysokość i okres przysługiwania zasiłku;
 • Zasiłek uzupełniający;
 • Zasiłek dla bezrobotnych w świetle koordynacji systemów zabepieczenie społecznego;
 • Stosowanie wybranych usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy(szkolenia, staż, stypendia etc);

DOCHODZENIE ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA. ANALIZA CASUSÓW

moduł 4 – szkolenie postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE. CASE STUDY

moduł 5 – szkolenie postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia

TRYBY NADZWYCZAJNE (WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, UCHYLENIE LUB ZMIANA DEC, NIEWAŻNOŚĆ). CASE STUDY

moduł 6 – szkolenie postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie postępowanie administracyjne w sprawach bezrobocia
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników