Dlaczego to szkolenie?

Fundusze są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów unijnych. Na szkoleniu Uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych oraz poznanie metod oceny projektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentację samodzielnie, bez udziału firm trzecich.

Cele tego szkolenia

 • Szkolenie na ma celu dostarczenie praktycznych umiejętności dotyczących sposobu i możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie pozyskiwania funduszy unijnych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia pozyskiwanie funduszy europejskich

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia pozyskiwanie funduszy europejskich

Dzień 1

 

FUNDUSZE UNIJNE 2014 – 2020

moduł 1 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Omówienie zasad działania funduszy UE;
 • Omówienie programów operacyjnych;

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

moduł 2 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Wniosek aplikacyjny;
 • Biznes plan;
 • Projekcja finansowa;
 • Inne załączniki do wniosku;

ROZLICZANIE DOTACJI

moduł 3 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich

INNE INSTRUMENTY FINANSOWE, ZWIĄZANE Z DOTACJAMI

moduł 4 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Kredyt pomostowy;
 • Fundusze pożyczkowe;
 • Fundusze poręczeniowe;
 • Pożyczka na innowacje z PARP;

Dzień 2

 

WARSZTATY PRAKTYCZNE

moduł 5 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach RPO;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników