Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć, dzięki odpowiedzi na kluczowe pytania: Jak przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą pozyskać finansowanie? W jaki sposób przygotować i wdrożyć tego typu działania? Jakich trudności należy się spodziewać i jak im przeciwdziałać?Jak poradzić sobie z brakiem historii kredytowej? Brakiem majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, a wraz z tym zdolności kredytowej? Które źródła finansowania są możliwe do pozyskania przez firmy z sektora MSP? Jakie metody pozyskania kapitału są najbardziej efektywne? Co to znaczy finansowanie działalności z kapitałów własnych? Jaką ofertę wsparcia posiadają fundusze wysokiego ryzyka oraz aniołowie biznesu? Jak prezentuje się aktualna szeroko pojęta oferta kredytowa? (oferty banków, funduszy poręczeń kredytowych, faktoringu). W jaki sposób finansować działalność za pomocą kapitałów obcych?

Cele tego szkolenia

 • Celem tego szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy odnośnie narzędzi i instrumentów finansowych dostępnych na rynku, służących zapewnieniu środków na rozwój i inwestycje dla przedsiębiorstw.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia pozyskiwanie kapitału dla firm

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia pozyskiwanie kapitału dla firm

 

Dzień 1 – PRZEDSTAWIENIE INSTRUMENTÓW I NARZĘDZI FINANSOWYCH SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU ŚRODKÓW NA ROZWÓJ I INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

moduł 1 – szkolenie pozyskiwanie kapitału dla firm
 • Kredyty bankowe:
  • Kredyt inwestycyjny;
  • Kredyt obrotowy;
  • Kredyt pomostowy;
 • Case study: ujęcie kredytu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Instrumenty finansowe, współfinansowane ze środków publicznych:
  • Fundusze pożyczkowe;
  • Fundusze poręczeniowe;
  • Pożyczka na innowacje z PARP;
  • Gwarancja de minimis;
 • Leasing:
  • Leasing operacyjny;
  • Leasing finansowy;
  • Leasing zwrotny;
 • Case study: ujęcie leasingu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020:
  • Omówienie zasad działania funduszy UE;
  • Omówienie programów operacyjnych;
  • Zasady aplikowania o dotacje;
  • Omówienie najciekawszych działań dla przedsiębiorstw;
 • Case study: ujęcie dotacji w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Emisja obligacji:
  • Emisja prywatna obligacji;
  • Emisja publiczna obligacji;
 • Emisja akcji:
  • Emisja akcji na GPW;
  • Emisja akcji na New Connect;
 • Pozyskanie inwestora (finansowego lub strategicznego):
  • Fundusze Venture Capital/Private Equity;
  • Sektor Venture Capital/Private Equity;
  • Zasady działania funduszy kapitałowych;
  • Jak przygotować się do procesu pozyskania inwestora;
  • Aniołowie Biznesu;
  • Inwestor branżowy (strategiczny);
 • Wykupy lewarowane LBO/MBO:
  • Istota transakcji LBO/MBO;
  • LBO z udziałem specjalistycznego funduszu;
 • Finansowanie mezzanine:
  • Co to jest mezzanine;
  • Instrumenty mezzanine

Dzień 2 – PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU W CELU POZYSKANIA ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA

moduł 2 – szkolenie pozyskiwanie kapitału dla firm
 • Co to jest biznes plan?
 • Opis produktu/usługi;
 • Opis rynku i konkurencji;
 • Marketing i promocja;
 • Koncepcja modelu biznesowego;
 • Analiza ryzyka;
 • Harmonogram realizacji projektu;
 • Analiza finansowa:
  • Harmonogram nakładów inwestycyjnych;
  • Źródła finansowania;
  • Prognozy przychodów;
  • Prognoza kosztów;
  • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
  • Prognoza sprawozdań finansowych pro-forma (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, bilansu);
  • Analiza wskaźnikowa;
  • Analiza efektywności (NPV, IRR, PP);
  • Próg rentowności;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 3 – szkolenie pozyskiwanie kapitału dla firm
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników