Dlaczego to szkolenie?

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę dotycząca aspektów rodzicielstwa. Kadra zarządzająca dowie się, co zgodnie z prawem należy się ich pracownikom (rodzicom/ przyszłym rodzicom) i na co musi lub też nie musi się zgodzić.

Cele tego szkolenia

  • Przybliżenie tematyki związanej z rodzicielstwem tj. obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie nabywania uprawnień rodzicielskich, dokumentowania i naliczania świadczeń z tytułu urlopów macierzyńskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do kadry zarządzającej, menagerów, działów kadr.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

 

OCHRONA KOBIET W CIĄŻY

URLOPY PRACOWNICZE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH REGULACJI PRAWNYCH

  •  Urlop macierzyński;
  •  Urlop macierzyński dodatkowy;
  •  Urlop rodzicielski;
  •  Urlop wychowawczy;
  •  Urlop ojcowski w świetle najnowszych regulacji prawnych;

UPRAWNIENIE DO SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

Dyskusja i indywidualne konsultacje

  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników