Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium RP. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów.

Cele tego szkolenia

 • Konstytucyjna regulacja gospodarki;
 • Prawne formy działania administracji gospodarki;
 • Prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej;
 • Rejestracja przedsiębiorców;
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych;
 • Działalność gospodarcza Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • Prawo ochrony konsumpcji.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do menedżerów, ekonomistów i przedsiębiorców zainteresowanych regulacjami prawnymi odnośnie prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw na rynku polskim.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

PRAWO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 1 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 2 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 3 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przedmiotowe ujęcie wolności gospodarczej;
 • Podmiotowe ujęcie wolności gospodarczej;
 • Konstytucyjne ujęcie wolności gospodarczej i jej gwarancje;
 • Gwarancje wolności gospodarczej;

ZASADA RÓWNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 4 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

RÓWNOŚĆ W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA

moduł 5 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI

moduł 6 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Uwarunkowania uczciwej konkurencji;
 • Zasada poszanowania dobrych obyczajów;

KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘCIA DOBRYCH OBYCZAJÓW

moduł 7 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA POSZANOWANIA SŁUSZNYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW

moduł 8 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Pojęcie konsumenta;
 • Słuszne interesy konsumentów;

POJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCY W ROZUMIENIU USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 9 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorcy publiczni;
 • Przedsiębiorcy prywatni;

FORMY EWIDENCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 10 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

FORMY EWIDENCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 11 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Reglamentacja działalności gospodarczej;
 • Prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Prawa i obowiązki wynikające z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 12 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

FORMY PROWADZENIA PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ NA TERYTORIUM

moduł 13 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 14 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników