Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie wiedzy na temat procedury udzielania zamówień publicznych, czyli tego co każdy Zamawiający i Wykonawca powinien wiedzieć. Podczas szkolenia zostaną omówione najczęstsze problemy występujące w zamówieniach publicznych mi.n. dotyczące umów, dokumentowania całego toku udzielania zamówień publicznych. Zostaną również omówione środki ochrony prawnej, które są tak ważne dla Wykonawców.

Cele tego szkolenia

 • Zasad i trybów udzielania zamówień publicznych;
 • Procesu przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Poszczególnych etapów realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Sporządzania i składania ofert;
 • Umów o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Środków ochrony prawne.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do „Zamawiających” i „Wykonawców” w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia prawo zamówień publicznych – podstawy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prawo zamówień publicznych – podstawy

 

AKTUALNY STAN PRAWNY

moduł 1 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 2 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 •  Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 •  Zamówienie publiczne;
 •  Zamawiający;

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

moduł 3- szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 •  Zasady postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
 •  Wartość przedmiotu zamówienia;

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

moduł 4- szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 •  Ogłoszenia;
 •  Tryby udzielania zamówień publicznych;

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA, W TYM PRZESŁANKI DO UNIEWAŻNIENIA

moduł 5- szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 • Wybór najkorzystniejszej oferty;

DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA

moduł 6- szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy

UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 7 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 • Treść umowy a opis przedmiotu zamówienia;
 • Forma umowy;
 • Nieważność umowy;

OCHRONA PRAWNA

moduł 8 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 • Odwołanie;
 • Skarga do sądu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników