Dlaczego to szkolenie?

Czy Twoja praca wymaga publicznego przedstawiania wyników swoich działań, prezentowania raportów czy ofert współpracownikom, klientom lub przełożonym? Stajesz czasem przed zespołem i masz za zadanie przedstawić najnowsze dane? Jeżeli tak, to to szkolenie jest skierowane właśnie do Ciebie. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się przygotowywać i prowadzić prezentację tak, aby była ona profesjonalna, ciekawa, wzbudzała zainteresowanie i na długo zapadał w pamięć słuchaczy.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz metody przygotowania się do wystąpienia publicznego i/lub prezentacji;
 • Zapoznasz się ze sposobami wzbudzania zainteresowania;
 • Dowiesz się jak radzić sobie z tremą i stresem;
 • Dowiesz się jak pozytywie oddziaływać na grupę, wpływać na zachowania i reakcje uczestników wystąpienia;
 • Poznasz zasady kontaktowania się z dziennikarzami;
 • Nauczysz się radzenia sobie z trudnymi uczestnikami prezentacji i wystąpień publicznych;
 • Poznasz skuteczne metody na budowanie zainteresowania, prezentowanie propozycji, przekonywanie i rozwiewanie wątpliwości.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które prowadzą prezentacje dużych grup pracowników, klientów, słuchaczy;
 • Osoby występujących na konferencjach, przemawiających do dużego audytorium;
 • Wszystkie osoby, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności prezentacyjne.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia prezentacje i wystąpia publiczne

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prezentacje i wystąpia publiczne

 

NAD CZYM CHCESZ PRACOWAĆ, CO CHCESZ ZMIENIĆ?

moduł 1 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Identyfikacja naszych słabych i mocnych stron;
 • Autoprezentacja czyli „zagrać samego siebie” – spójność, naturalność;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku;

DLACZEGO KOMUNIKACJA POZAWERBALNA JEST AŻ TAK WAŻNA?

moduł 2 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Mowa ciała – ze szczególnym uwzględnieniem ruchu, postawy, kontaktu wzrokowego i gestów;
 • Oddychamy głęboko i świadomie (przepona);

„CZY JA MOGĘ COŚ ZROBIĆ ZE SWOIM GŁOSEM?”

moduł 3 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Sposoby operowania głosem, higiena głosu;
 • Aparat mowy (rozgrzewka) i sztuka poprawnej wymowy (dykcja);

PODSTAWOWE PYTANIA, NA KTÓRE TRZEBA SOBIE ODPOWIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM NA SCENĘ

moduł 4 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Na co należy zwrócić uwagę przed wejściem na scenę;

ZASADY I SPOSOBY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

moduł 5 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Co szczególnie należy uwzględnić przygotowując się do publicznego wystąpienia?
 • „Opowiedz mi o tym” – improwizacja z rekwizytem;

TREMA I STRES – PRZEKLEŃSTWO CZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ?

moduł 6 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Techniki antystresowe, relaksacyjne i oddechowe;
 • Nie strasz siebie myślami! Budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego;
 • Czerpiemy ze skutecznych strategii: wizualizacja, autoafirmacje i uważność;

BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI CZYLI JAK ZDOBYĆ ZAUFANIE SŁUCHACZY?

moduł 7 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Kompetencje – uczciwość – sympatyczność – inteligencja;
 •  Przygotowane wystąpienie na dowolny temat 3 -5 minutowe, kamera i dokładne omówienie zadania z zarejestrowanym materiałem;
 •  Różne style mówcy;
 •  Pytania i trudne sytuacje;

MÓJ OSOBISTY PROGRAM ROZWOJU

moduł 7 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Planowanie osobistego programu rozwoju

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie prezentacje i wystąpia publiczne
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników