Dlaczego to szkolenie?

Badania Gartner Group wskazują na to, że tylko 10% klientów jest traconych, ponieważ konkurencja proponuje obiektywnie coś lepszego. Ponad 70% klientów odchodzi do konkurencji, ponieważ dostawca nie poświęca im wystarczającej uwagi. Koszt pozyskania nowego klienta jest od 8 do 10 razy wyższy od utrzymania przy sobie aktualnego klienta. Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta ma nauczyć pracowników takiego prowadzenia rozmowy z klientem, przyjmowania reklamacji i zażaleń, wpływania na zachowanie i stan emocjonalny klienta, aby niezależnie od sprawy, w jakiej dzwoni lub przychodzi zawsze wracał zadowolony.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność w bezpośredniej obsłudze klienta poprzez lepsze zrozumienie specyfiki polskiego klienta poprzez dobieranie własnej strategii działania do strategii działania klienta;
 • Poznasz i zastosujesz w praktycznych ćwiczeniach techniki i narzędzia usprawniające bezpośrednią obsługę klienta;
 • Nauczysz się usprawnienia umiejętności skutecznej komunikacji z klientem;
 • Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z trudnych sytuacjach w kontakcie z klientem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta;
 • Handlowców;
 • Sprzedawców;
 • Konsultantów;
 • Pracowników działów obsługi klienta;
 • Właścicieli małych firm.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia profesjonalna obsługa klienta

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia profesjonalna obsługa klienta

 

ISTOTA OBSŁUGI KLIENTA

moduł 1 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Czym jest Obsługa Klienta (czyli, poznanie zasad jakie obowiązują w Obsłudze Klienta);
 • Obsługa Klienta właściwa i niewłaściwa (czyli, jak obsługiwać i jak nie obsługiwać Klienta);

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 2 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Czym jest komunikowanie się (czyli, poznanie reguł obowiązujących w komunikowaniu się);
 • Bariery w komunikowaniu się (czyli, co utrudnia naszą komunikację z innymi);

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 3 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Mowa Ciała (czyli, jak właściwie: chodzić, stać, siadać, ubierać się, używać gestów i rekwizytów w obsłudze Klienta);
 • Praca z głosem (czyli, jak swój głos: wzmacniać, obniżać, modulować, pielęgnować w kontekście obsługi Klienta);

JĘZYK STOSOWANY W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 4 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • „Słowa ‘magiczne” (czyli, jakich słów używać w obsłudze Klienta);
 • Odpowiedzialność za słowo (czyli, w jaki sposób mówimy do innych);

BADANIE OCZEKIWAŃ KLIENTA

moduł 5 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Aktywne słuchanie (czyli, jak stać się dobrym słuchaczem i budować relacje z Klientem);
 • Badanie oczekiwań Klienta (czyli, sztuka stawiania właściwych pytań);

MODEL CK

moduł 6 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Język korzyści (czyli, jak skutecznie prezentować produkt/usługę);
 • Argumentowanie (czyli, jak mówić w sposób logiczny i zrozumiały);

TRUDNE SYTUACJE

moduł 7 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Bank obiekcji (czyli, jak radzić sobie z zastrzeżeniami Klienta);
 • Praca nad emocjami (czyli, jak panować nad swoimi emocjami w obsłudze Klienta);

 ASERTYWNOŚĆ

moduł 8 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Pojęcie asertywności (czyli, jak nie być agresywnym i nie być uległym);
 • Narzędzia asertywności (czyli, jak z szacunkiem do siebie i Klientów mówić o swoich odczuciach);

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników