Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie jest ciekawą propozycją szczególnie dla tych, którzy dysponują własnym pomysłem na biznes i zastanawiają się, w jaki sposób zaplanować kolejne etapy pozyskania inwestora finansowego. Aktywna formuła pracy, z wykorzystaniem warsztatów i zajęć komputerowych pozwala na zwiększenie efektywności szkolenia.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów pozyskania inwestora finansowego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób dysponujących ciekawym pomysłem na Biznes i planujących pozyskać Inwestor.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji

 

PRZEDSTAWIENIE MOŻLIWOŚCI ODNOŚNIE POZYSKANIA INWESTORA FINANSOWEGO W POLSCE

moduł 1 – szkolenie  przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji
 •  Zasady działania funduszy VC/PE;
 •  Prezentacja pomysłu Inwestorowi;

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

moduł 2 – szkolenie  przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji
 •  Streszczenie wykonawcze;
 •  Streszczenie projekcji finansowych;
 •  Streszczenie biznes planu;
 •  Streszczenie własnej wyceny;

UMOWA INWESTYCYJNA

moduł 3 – szkolenie  przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji
 •  Omówienie najważniejszych klauzuli;
 •  Specyfika i szczegóły;

PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI Z INWESTOREM

moduł 4 – szkolenie  przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji

OMÓWIENIE RODZAJÓW I WYBÓR TYPU SPÓŁKI DO KOMERCJALIZACJI PROJEKTU

moduł 5 – szkolenie  przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji
 • Optymalizacja podatkowa przedsięwzięcia;
 • Jak przygotować się i rozpocząć prowadzenie firmy;

PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA – PODSTAWOWEGO DOKUMENTU  DLA WŁAŚCICIELI I KAPITAŁODAWCÓW

moduł 6 – szkolenie  przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie  przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników