Dlaczego to szkolenie?

Jak poradzić sobie z własnymi emocjami podczas konfliktowych sytuacji? Jak radzić sobie z obiekcjami i zażaleniami? Jak rozpoznać i reagować na manipulacje klientów? Podczas szkolenia uczestnicy poznają strategie postępowania w sytuacji reklamacji, nauczą się przeformułowań oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów klienta. Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników postępowania z niezadowolonym, zdenerwowanym, „trudnym” klientem.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz takie sposoby przyjmowania reklamacji, by klient kończył rozmowę zadowolony zarówno z osiągniętego efektu, jak i sposobu załatwienia jego sprawy;
 • Poznasz metody uspokajania zdenerwowanego klienta;
 • Poznasz metody radzenia sobie z emocjami i stresem w trudnych sytuacjach w kontakcie z klientem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracowników działów reklamacji;
 • Pracowników działów serwisu;
 • Pracowników działów obsługi technicznej, sprzedawców w sklepach.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia przyjmowanie reklamacji

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia przyjmowanie reklamacji

 

KULTURA OBSŁUGI REKLAMACJI

moduł 1 – szkolenie przyjmowanie reklamacji
 • KULTURA OBSŁUGI REKLAMACJI – Strategia 3S:
  • Szybko;
  • Sympatycznie;
  • Skutecznie;
 • PUŁAPKI – czego należy unikać w rozmowie reklamacyjnej:
  • Obawy dzwoniących klientów;
  • Prowokacje;
  • Nieuświadomione nawyki słowno-intonacyjne;
 • STRATEGIA ZACHOWANIA – konsekwentna tożsamość doradcy:
  • Słownictwo;
  • Wartości;
  • Zachowania;
  • Umiejętności;

KSZTAŁTOWANIE PROFESJONALNEGO WIZERUNKU

moduł 2 – szkolenie przyjmowanie reklamacji
 • WIZERUNEK AUDYTYWNY – operowanie głosem:
  • Modulacja, intonacja, barwa głosu;
  • Tempo rozmowy;
  • Postawa ciała, gesty, wyraz twarzy  w przekazywaniu komunikatów niewerbalnych podczas rozmowy telefonicznej;
 • TECHNIKI PRACY Z GŁOSEM – dykcja i impostacja głosu:
  • Zestaw ćwiczeń pomocniczych;
  • Nauka stosowania praktycznych technik impostacyjnych;
 • KSZTAŁTOWANIE POŻĄDANEGO ODBIORU – metapytania klienta:
  • Treść pytań na które klient sam sobie udziela odpowiedzi, przy pierwszym kontakcie z obsługą;
  • Świadome kształtowanie wyobrażenia klienta;
 • KULTURA KOMUNIKACJI – słownictwo  profesjonalisty:
  • Eliminowanie  dźwięków paralingwistycznych (pomruki, przydźwięki w rodzaju eee…)
  • Zrozumiały język (umiejętne stosowanie żargonu zawodowego)
  • Likwidowanie manier, powtórzeń, ogólników

PRZYGOTOWANIE EMOCJONALNE

moduł 3 – szkolenie przyjmowanie reklamacji
 • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – piramida mistrzostwa, czyli modelowanie  postawy:
  • Krytyk;
  • Dziecko;
  • Lider;
  • Mistrz;
 • MINIMALIZOWANIE STRESU – metody radzenia sobie ze stresem:
  • Techniki oddechowe;
  • Visual learning relaksacyjny;
  • Sposoby odreagowania stresu – gest, ruch, głos;
  • Sposób na „krytyka” – technika skutecznego ograniczania stresogennych  zachowań;
  • „Metafora antystresowa”
 • ZARZĄDZANIE PRZEKONANIAMI – metody doskonalenia   skuteczności  przy  wykorzystaniu potencjału umysłu, klasyfikacja modeli myślowych czyli przekonań:
  • Destrukcyjne – zamykanie się na własną skuteczność;
  • Wspierające – otwartość na generowanie rozwiązań;
  • „TUS” – technika zmiany przekonań;

KLIENT ZDENERWOWANY

moduł 4 – szkolenie przyjmowanie reklamacji
 • KLIENT ZDENERWOWANY – etapy postępowania z klientem zdenerwowanym w rozmowie telefonicznej:
  • Mechanizm działań początkowych;
  • Radzenie sobie z reakcjami emocjonalnymi;
  • Wyłanianie konkretów;
  • Magia słowa przepraszam;
  • Wyjaśnienia;
  • Rozwiązania alternatywne;
  • Rekompensata;
 • Odczytywanie strategii klienta (tok rozumowania, potrzeby, tożsamość, aspekt);
 • Rozpoczynanie rozmowy reklamacyjnej;
 • Umiejętność zbierania informacji;
 • Pytania, czyli motor komunikowania się – ćwiczenia:
  • Metapytania;
  • Rodzaje pytań;
  • Umiejętne zadawanie pytań;
  • Odpowiadanie na pytania;
  • Wykorzystywanie pytań;
  • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami;
 • Słuchanie, czyli zbieranie informacji i ćwiczenie uważności:
  • Rodzaje słuchania;
  • Ćwiczenie empatii;
  • Zbieranie informacji;
  • Potwierdzenie odbioru;

TYPY  OSOBOWOŚCI W  OBSŁUDZE TRUDNEGO KLIENTA

moduł 5 – szkolenie przyjmowanie reklamacji
 • TYPY OSOBOWOŚCI – rodzaje typów osobowości:
  • Pragmatyk – Przyjaciel;
  • Sangwinik – Analityk;
 • Schemat  rozpoznawania typu osobowości wg podstawowych cech:
  • Asertywny – nieasertywny;
  • Szybki – powolny;
  • Szczegółowy – ogólny;
  • Emocjonalny – logiczny;
  • Nastawiony na siebie – na innych;
  • Przyjazny – zdystansowany;
 • Określenie własnego typu osobowości:
  • Test;
  • Ćwiczenie „Eden”;
 • Strategie komunikacji z klientem wg  typu osobowości klienta;
 • Tabela podstawowych cech i zachowań:
  • Dostrojenie do klienta wg T.O. – etap pierwszy;
  • Prowadzenie klienta wg T.O. – etap drugi;
  • Wartości klientów wg T.O.;
  • Modele myślowe wg T.O.;
  • Motywowanie klienta wg T.O.;
  • Relacja  czas – decyzja wg T.O.;
  • Przekazywanie informacji wg T.O.;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie przyjmowanie reklamacji
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników