Dlaczego to szkolenie?

Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych w związku z realizacją i rozliczeniem danego projektu.

Cele tego szkolenia

  • Zapoznanie uczestników z wybranymi regulacjami normatywnymi dotyczącymi realizacji projektów oraz ewidencji środków europejskich i innych niezwrotnych na poziomie dysponenta części budżetowej, instytucji podpisującej umowę z beneficjentem oraz beneficjenta.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Kierowników projektów;
  • Pracowników rachunkowości;
  • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

 

REGULACJE DOTYCZĄCE DOTACJI I PŁATNOŚCI NA GRUNCIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

moduł 1 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

WYDZIELENIE EWIDENCJI ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH NIEZWROTNYCH

moduł 2 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

JEDNOSTKA JAKO DYSPONENT BUDŻETOWY I BENEFICJENT ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

moduł 3 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

ŚRODKI TRWAŁE W JSFP

moduł 4 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

KSIĘGOWANIA INWESTYCJI W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDEŁ JEJ FINANSOWANIE

moduł 5 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

KSIĘGOWANIE ŚRODKÓW W INSTYTUCJI I U DYSPONENTA CZĘŚCI BUDŻETOWEJ

moduł 6 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

KORYGOWANIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

moduł 7 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

WYBRANE ZAGADNIENIA KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

moduł 8 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

EWIDENCJONOWANIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEPŁYWEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I POZOSTAŁYCH FUNDUSZY NIEZWROTNYCH

moduł 9 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

PRZYCHODY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

moduł 10 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

ZASADY I TERMINY ROZLICZANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

moduł 11 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

NALICZANIE ODSETEK ZA NIETERMINOWY ZWROT LUB WYKORZYSTANIE DOTACJI NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

moduł 12 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

ZAMKNIĘCIE ROKU I SALDA NA KONTACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I INNYCH         NIEZWROTNYCH

moduł 13 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 14 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników