Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

"Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. Nie można zatrudnić rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel".

- Peter F. Drucker

Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach stanowią fundament każdego przedsiębiorstwa. Na szkoleniu Rekrutacja i selekcja przekażemy Ci wszystkie informacje oraz umiejętności niezbędne do tego, abyś umiał wybrać najlepszego kandydata na poszukiwanie stanowisko.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się tworzyć profil kandydata;
 • Zapoznasz się z zasadami formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych o mocy selekcyjnej;
 • Poznasz metody efektywnej analizy aplikacji oraz ich selekcji;
 • Nauczysz się prowadzić rozmowę rekrutacyjną tak, aby zebrać rzetelne informacje o kandydacie oraz zweryfikować jego umiejętności.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby zajmujące się przygotowywaniem i prowadzeniem naboru nowych pracowników.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia rekrutacja i selekcja

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rekrutacja i selekcja

 

PRZYGOTOWANIE PROCESU REKRUTACJI

moduł 1 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Ustalenia realnych potrzeb rekrutacyjnych – zdefiniowanie stanowiska do obsadzenia (np. miejsce w strukturze organizacyjnej, opis i zakres obowiązków, trudności stanowiska);
 • Identyfikacja źródeł pozyskiwania odpowiednich kandydatów;

OPRACOWANIE PROFILU KOMPETENCYJNEGO PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA

moduł 2 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Schemat profilu kandydata (cechy fizyczne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zachowanie, osobowość, cechy specyficzne);
 • Wybór kryteriów sukcesu – ustalenie listy cech, jakie powinien posiadać idealny kandydat;
 • Dlaczego warto skupić na zadaniach i obowiązkach a nie na stanowisku?
 • Poziomy dopasowania (relacyjny, zawodowy, uniwersalny);

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW

moduł 3 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Co wpływa na pozytywny i negatywny wizerunek firmy?
 • Jak przyciągnąć dobrych kandydatów – zasady formułowania ogłoszeń o mocy selekcyjnej;

ANALIZA APLIKACJI

moduł 4 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Jak szybko i skutecznie przejrzeć stos aplikacji?
 • Gdzie w aplikacji można znaleźć potrzebne informacje?
 • Na co zwrócić uwagę przeglądając CV?
 • Co powinno zaniepokoić w CV?
 • Na co zwrócić uwagę czytając list motywacyjny?

SELEKCJA KANDYDATÓW

moduł 5 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Jakie narzędzia selekcji można wykorzystać w procesie rekrutacji?
 • Co należy uwzględnić wybierając określone metody selekcji?
 • Opisy wybranych metod selekcyjnych;
 • Assessment Centre;
 • Próbki pracy;
 • Testy osobowościowe, zdolności i umiejętności;
 • Rozmowy kwalifikacyjne;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Jakie błędy możemy popełniać w czasie wstępnej oceny kandydata? Co wpływa na naszą ocenę?
 • Jak zmaksymalizować trafność wyboru, czyli jak zwiększyć pewność, że kandydat naprawdę posiada daną cechę?

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

moduł 6 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Przygotowanie się do rozmowy;
 • Etapy rozmowy kwalifikacyjnej – powitanie, ogólna prezentacja firmy i stanowiska, wywiad z kandydatem, sprawdzenie kluczowych kompetencji, opinia i pytania kandydata, zakończenie rozmowy;
 • Notatki;
 • Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (np. przyjęcie postawy słuchania, stawianie różnego rodzaju pytań);
 • Badanie motywacji kandydata;
 • Uważna obserwacja zachowań i ich interpretacja;
 • Jak reagować na kandydata „gadułę”? Jak ucinać dłuższe wywody na temat umiejętności kandydata?;
 • Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada tylko TAK lub NIE?;
 • Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada ogólnikami?;
 • Błędy popełniane w trakcie rozmowy i sposoby na eliminowanie ich;

PODEJMOWANIE DECYZJI – WYBÓR KANDYDATA

moduł 7 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Podsumowanie zebranych informacji;
 • Narzędzia pomocne w podjęciu decyzji;
 • Feedback dla kandydatów odrzuconych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników