Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, poświęcone jest praktycznym aspektom restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych.

Cele tego szkolenia

 • Szkolenie ma na celu przybliżenie menadżerom zarządzającym przedsiębiorstwami narzędzi umożliwiających uniknięcie stanu niewypłacalności, a także skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych jej skutków.
 • Przedmiotem szkolenia będą zarówno metody restrukturyzacji pozasądowej, jak i w ramach postępowania upadłościowego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do menedżerów, ekonomistów i przedsiębiorców zainteresowanych regulacjami prawnymi odnośnie prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw na rynku polskim.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne

glasses-on-macbook

Szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw prowadzone  jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różnorodne formy aktywności edukacyjnej  takie jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne

REGULACJE PRAWNE – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W RP I UE

moduł 1 – szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Pojęcie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego;

WYBÓR OPCJI RESTRUKTURYZACYJNYCH

moduł 2 – szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Możliwe scenariusze restrukturyzacji sądowej i pozasądowej;

PRZEGLĄD TYPOWYCH CZYNNOŚCI RESTRUKTURYZACYJNYCH

moduł 3 – szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Przekształcenie;
 • Podział;
 • Łączenie;
 • Zbycie udziałów;
 • Zbycie aktywów;
 • Zbycie ZCP;
 • Zbycie przedsiębiorstwa;
 • Likwidacja;
 • Utworzenie nowego podmiotu;
 • Najczęściej analizowane zagadnienia prawne towarzyszące restrukturyzacji:
  • Problem sukcesji praw i obowiązków;
  • Sukcesja zezwoleń, koncesji oraz ulg;
  • Prawa i obowiązki pracownicze;
  • Wpływ restrukturyzacji na stosunki umowne;
 • Aport jako czynność restrukturyzacyjna;
 • Outplacement;

GŁÓWNE PROBLEMY RESTRUKTURYZACYJNE

moduł 4 – szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne

PRYWATYZACJA

moduł 5 – szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia;

PRAWNE PROBLEMY PRYWATYZACJI

moduł 6 – szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników