Dlaczego to szkolenie?

W każdym z nas drzemie potencjał, z którego nie zdajemy sobie sprawy lub, z którego nie wiemy jak korzystać. Dlaczego tak jest? Ponieważ wiążę się to z niskim poziomem samoświadomości i nie posiadaniem odpowiednich umiejętności. Na szkoleniu Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału przekażemy Ci wszelkie informacje niezbędne do tego, abyś określił w sobie "to coś", a później umiał "to" rozwijać. Zdobędziesz także umiejętności potrzebne do tego abyś umiał wykorzystywać swój potencjał w życiu codziennym i zawodowym.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz świadomość na temat swojego potencjału;
 • Dowiesz się jak być kreatywnym, asertywnym i jak dobrze komunikować się z innymi;
 • Nauczysz się wyznaczać kierunki swojego dalszego rozwoju;
 • Udoskonalisz wybrane umiejętności przydatne w codziennej pracy i w życiu osobistym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Wszystkich, którzy dążą do własnego rozwoju, chcą nauczyć się nowych umiejętności i dbania o siebie, chcą być bardziej kreatywni oraz asertywni.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia rozwój osobisty

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rozwój osobisty

 

MOJE KOMPETENCJE

moduł 1 – szkolenie rozwój osobisty
 • Kompetencje jako połączenie postawy, umiejętności, wiedzy i cech osobowości;
 • Podział kompetencji, rodzaje kompetencji;
 • Diagnozowanie własnych kompetencji – w poszukiwaniu swoich mocnych stron;
 • Gdzie i jak mogę wykorzystać własne kompetencje;
 • Kompetencje w organizacji – co jest wymagane na moim stanowisku;
 • Diagnozowanie obszarów do pracy;

MOJA STRATEGIA DZIAŁANIA

moduł 2 – szkolenie rozwój osobisty
 • Cztery strategie działania – cztery typy osobowości;
 • Identyfikacja własnego typu osobowości: analityk, pragmatyk, sangwinik, przyjaciel;
 • Potencjał poszczególnych typów;
 • Zagrożenia i pułapki w kontekście posiadanego typu osobowości;

KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU

moduł 3 – szkolenie rozwój osobisty
 • Autoprezentacja – co wpływa na to, jak postrzegają nas inni;
 • Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku;
 • Aspekty komunikacji niewerbalnej;

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WERBALNEJ

moduł 4 – szkolenie rozwój osobisty
 • Warunki sukcesu w komunikacji;
 • Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań;
 • Aktywne słuchanie a słuchanie automatyczne;
 • Odkrywanie własnych barier utrudniających konstruktywną komunikację;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

moduł 5 – szkolenie rozwój osobisty
 • Istota asertywności;
 • Asertywność w kontaktach prywatnych i biznesowych;
 • Granice asertywności;
 • Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie bez poczucia winy, techniki asertywności;

KREATYWNOŚĆ

moduł 6 – szkolenie rozwój osobisty
 • Twórczość przez małe i duże „T”, czyli kto z nas jest twórczy;
 • Czy można trenować twórczość?
 • Zasady twórczej pracy;
 • Zidentyfikowanie przeszkód w twórczym myśleniu jednostki;
 • „Model stereotypu” – wychodzenie poza nawyki i schematy myślowe;
 • Wewnętrzny krytyk;
 • Wypracowanie sposobów przezwyciężania barier;
 • Przydatne techniki twórczego myślenia;

NASTAWIENIE A ROZWÓJ OSOBISTY

moduł 7 – szkolenie rozwój osobisty
 • Rola nastawienia a chęć rozwoju i doskonalenia własnych umiejętności;
 • Kształtowanie automotywacji i chęci do wprowadzania zmian;
 • Pozytywny monolog wewnętrzny i stosowanie afirmacji;

OSOBISTY PLAN DZIAŁANIA

moduł 8 – szkolenie rozwój osobisty
 • Budowanie własnej misji i wizji życiowej przez określenie swojej tożsamości, wartości i przekonań;
 • Wyzwolenie osobistej inicjatywy i zwiększenie otwartości;
 • Zasady formułowania celów;
 • Indywidualny plan doskonalenia stworzony w oparciu o wiedzę na temat swoich możliwości, obszarów do pracy i znajomości indywidualnych preferencji i posiadanych cech;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie rozwój osobisty
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników