Dlaczego warto wybrać Szkolenie Skuteczna sprzedaż?

Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalnego rozpoczęcia całego procesu sprzedaży. Proponowane szkolenie daje odpowiedź – jak zacząć? Gdzie szukać klientów i jak ich segmentować? Jak zebrać istotne informacje o kliencie? Jak dotrzeć do osoby decyzyjnej? Jak nawiązać pierwszy kontakt z klientem (telefonicznie, bezpośrednio)? Jak zainteresować potencjalnego klienta przez pierwsze kilka sekund rozmowy? Jak badać i jak kreować potrzeby podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej? Jak przygotować niepowtarzalną i indywidualną ofertę handlową oraz jak zainteresować nią klienta? Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy do skorzystania z tego właśnie szkolenia.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów;
 • Udoskonalisz umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej z klientami o różnych osobowościach;
 • Poznasz skuteczne metody na budowanie zainteresowania klienta, prezentowanie oferty, przekonywanie i rozwiewanie wątpliwości;
 • Poznasz wybrane techniki negocjacyjne;
 • Udoskonalisz umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • handlowców
 • dyrektorów handlowych
 • sprzedawców
 • doradców klienta
 • konsultantów i specjalistów, którzy sprzedają usługi

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia skuteczna sprzedaż

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia skuteczna sprzedaż

 

Istota sprzedaży

moduł 1 – szkolenie skuteczna sprzedaż
 • Czym jest sprzedaż? (czyli poznanie zasad jakie obowiązują w sprzedaży)
 • Sprzedaż właściwa i niewłaściwa (czyli najczęstsze błędy popełniane w sprzedaży)

Komunikacja interpersonalna w sprzedaży

moduł 2 – szkolenie skuteczna sprzedaż
 • Czym jest komunikowanie się? (czyli poznanie reguł obowiązujących w komunikowaniu się)
 • Bariery w komunikowaniu się (czyli co utrudnia naszą komunikację z innymi)

Komunikacja werbalna i niewerbalna

moduł 2 – szkolenie skuteczna sprzedaż
 • Mowa ciała (czyli jak właściwie: chodzić, stać, siadać, ubierać się, używać gestów i rekwizytów)
 • Głos (czyli jak swój głos: wzmacniać, obniżać, modulować, pielęgnować w kontekście obsługi Klienta)
 • Słowa, słowa, słowa (czyli stosowanie języka sprzedaży)

Badanie potrzeb klienta

moduł 3 – szkolenie skuteczna sprzedaż
 • Aktywne słuchanie (czyli jak stać się dobrym słuchaczem i budować relacje z Klientem)
 • Sposoby badania potrzeb (czyli sztuka stawiania właściwych pytań)
 • Donec vitae pharetra justo.

Prezentowanie usługi/produktu

moduł 4 – szkolenie skuteczna sprzedaż
 • Opinie i fakty (czyli jak skutecznie prezentować produkt/usługę)
 • Argumentowanie (czyli jak mówić w sposób logiczny i zrozumiały)

Trudne sytuacje

moduł 5 – szkolenie skuteczna sprzedaż
 • Bank obiekcji (czyli jak radzić sobie z zastrzeżeniami Klienta)
 • Praca nad emocjami (czyli jak panować nad swoimi emocjami w kontakcie z Klientem)
 • Asertywność (czyli jak z szacunkiem do siebie i Klientów mówić o swoich odczuciach)

Zamykanie sprzedaży

moduł 6 – szkolenie skuteczna sprzedaż
 • Rodzaje zamknięć (czyli jak skutecznie finalizować transakcje)
 • Relacje posprzedażowe (czyli jak dbać o Klienta)
 • Referencje (czyli jak pozyskiwać nowych Klientów)

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie skuteczna sprzedaż
 • Dyskusja i konsultacje

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?