Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie omawia problemy rachunkowe i podatkowe w związku z nabyciem oraz wykorzystaniem środków trwałych oraz wartości niematerialności niematerialnych i prawnych. Kwestie szczególnie problematyczne autor szkolenia podpiera Interpretacjami Ministerstwa Finansów oraz wyrokami Wojewódzkich Sadów Administracyjnych.

Cele tego szkolenia

 • Omówienie problemów rachunkowych i podatkowych w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości;
 • Zapoznanie się z zasadami ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych;
 • Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym;
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Księgowi;
 • Główni księgowi;
 • Kontrolerzy finansowi;
 • Analitycy finansowi;
 • Pracownicy biur rachunkowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki

 

DEFINICJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

moduł 1 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 •  Definicja środków trwałych w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym;
 •  Definicja wartości niematerialnych i prawnych w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym;
 •  Przykłady praktyczne

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

moduł 2 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 •  Pojęcie środków trwałych w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);
 •  Układ i zawartość KŚT – czyli jak sprawnie poruszać się w KŚT;
 •  Znaczenie KŚT w praktyce i konsekwencje jej nieznajomości;
 •  Przykłady praktyczne;

OBOWIĄZKOWE EWIDENCJE

moduł 3 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Ewidencja środków trwałych lub wykaz – warunki stosowania;
 • Konsekwencje podatkowe braku ewidencji;

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

moduł 4 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych;
 • Przypadki typowe i przypadki szczególne ustalania wartości początkowej środków trwałych– problemy z praktyki;
 • Środki trwałe finansowane kredytem bankowym;
 • Nabycie środka trwałego poniżej ceny rynkowej – czyli dlaczego płacimy podatek od środka
 • Kupionego za „półdarmo”;
 • Problem z nieprecyzyjnymi dokumentami – jak podzielić jedną cenę na kilka środków trwałych?
 • Nieoczekiwana zmiana wartości początkowej środka trwałego a korekty lat poprzednich;
 • Ulepszenie a remont – czynniki warunkujące prawidłową kwalifikację ponoszonych nakładów;
 • Inwestycje w obcych obiektach – wartość początkowa, amortyzacja, wykup środka trwałego w którym poczyniono inwestycję;
 • Przykłady praktyczne;

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

moduł 5 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Przegląd i analiza metod amortyzacji. Amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, indywidualna ijednorazowa – zalety i wady w praktyce;
 •  Składniki majątku niepodlegające amortyzacji a amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów – różnice i konsekwencje podatkowe;
 •  Środki trwałe wykorzystywane sezonowo – dobór odpowiedniej metody;
 •  Amortyzacja czasowo niewykorzystywanych środków trwałych;
 •  Amortyzacja czasowo niewykorzystywanych środków trwałych;
 •  Weryfikacja stawek amortyzacyjnych na potrzeby bilansowe. Zmiana stawek amortyzacyjnych jako metoda sterowania wynikiem podatkowym;
 •  Odpisy amortyzacyjne poniżej 1% – czyli jak zaoszczędzić zmniejszając koszty?
 •  Składniki majątkowe o niskiej wartości – metoda na jednorazowe „duże koszty”;
 •  Amortyzacja bez kosztów – skutki podatkowe niezapłaconych faktur;
 •  Przykłady praktyczne;

SPRZEDAŻ I LIKWIDACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO

moduł 6 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Skutki fiskalne likwidacji majątku trwałego – kiedy likwidować, aby nie stracić na kosztach?
 •  Sprzedaż środków trwałych a kwalifikacja przychodów;
 •  Strata środka trwałego na skutek kradzieży;
 •  Sprzedaż środka trwałego prowadząca do powstania straty;
 •  Przykłady praktyczne;

SAMOCHÓD OSOBOWY JAKO ŚRODEK TRWAŁY

moduł 7 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Definicja samochodu osobowego;
 •  Szczególne zasady dotyczące amortyzacji samochodu osobowego– czyli amortyzacja bez kosztów;
 •  Koszty eksploatacji samochodów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych;
 •  Skutki zakupu i sprzedaży w zakresie podatku VAT. Nabycie i późniejsza sprzedaż – zasady odliczania i
 • naliczania VAT oraz korygowania odliczonego VAT przy sprzedaży ze stawką zwolnioną – zmiany w 2014 r;
 •  Sposoby optymalizacji kosztów uzyskania przychodów;
 •  Przykłady praktyczne;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników