Dlaczego to szkolenie?

Strategia marketingowa to skuteczne planowanie i realizacja długookresowych celów biznesowych firmy (sprzedażowych i marketingowych) przyczyniających się do jej rozwoju. Liderzy rynkowi wiedzą, iż aby osiągnąć sukces trzeba go dobrze zaplanować, a następnie wdrożyć w oparciu o efektywne narzędzia i mechanizmy marketingowe.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące: analizę rynku, konkurencji i sytuacji bieżącej firmy oraz formułowane efektywnej strategii marketingowej.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia strategia marketingowa

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia strategia marketingowa

 

ANALIZA RYNKU

moduł 1 – szkolenie strategia marketingowa
 • Kategorie produktowe;
 • Kanały dystrybucji;
 • Półki cenowe;
 • Grupy docelowe;

ANALIZA KONKURENCJI

moduł 2 – szkolenie strategia marketingowa
 • Liczba konkurentów;
 • Czym konkurują;
 • Analiza swot konkurenta;

ANALIZA SYTUACJI BIEŻĄCEJ FIRMY

moduł 3 – szkolenie strategia marketingowa
 • Marketing mix 7 P;
 • Analiza SWOT;

STRATEGIE MARKETINGOWE

moduł 4 – szkolenie strategia marketingowa
 • KPI (key performance indicators ang.) Wskaźniki sprzedażowe i marketingowe;
 • Zasada SMART wyznaczania celów;
 • Cel strategiczny i cele taktyczne;
 • Plan działań dot. Marketingu mix 7 P;
 • Ewaluacja;
 • Cechy dobrej strategii;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie strategia marketingowa
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników