Dlaczego to szkolenie?

Planowanie i konsekwencja w działaniach to bardzo ważny element pozwalający na rozwój każdej organizacji. Dlatego właśnie na współcześnie bardzo szybko rozwijającym się rynku, potrzeba pracowników o nawyku myślenia i działania w szerszym kontekście: kierujących się dobrem całej organizacji i starannie planujących jej rozwój. W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, firmie potrzeba odpowiedniego wyznaczenia celów oraz opracowania spójnej strategii działania, które pozwoli opracować uczestnictwo w naszym szkoleniu.

Cele tego szkolenia

 • Zrozumiesz na czym polega strategiczne spojrzenie na organizację;
 • Poznasz zasady budowania strategii;
 • Nauczysz się korzystać z wybranych instrumentów analizy strategicznej i oceny opcji;
 • Wzmocnisz w sobie poczucie odpowiedzialności za sukces organizacji;
 • Rozbudzisz refleksje nad własnym warsztatem menedżerskim (postawy, kompetencje, nawyki, stereotypy, widzenie perspektywiczne) w zderzeniu z wyzwaniami, przed którymi stoi każda organizacja biznesowa;
 • Uświadomisz sobie, że siłą organizacji jest wytyczenie strategii sukcesu, efektywne jej wdrożenie w całej organizacji i kierowanie się strategią na co dzień;
 • Wyposażysz się w stosowne rozwiązania, metody i narzędzia służące do planowania strategicznego;
 • Podniesiesz swoją efektywność w definiowaniu istotnych elementów mających wpływ na sukces lub porażkę wdrożeń związanych ze strategią firmy.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników;
 • Menadżerów;
 • Liderów;
 • Innych pracowników na stanowiskach wymagających zarządzania ludźmi i planowania działań.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia strategiczne myślenie

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia strategiczne myślenie

 

PRZEGLĄD WŁASNYCH STANDARDÓW DZIAŁANIA NA KROK PRZED DZIAŁANIAMI STRATEGICZNYMI

moduł 1 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Gra zespołowa na bazie prezentacji „Colour of Cards”;
 • Obecna mapa działania organizacji , ogólna praktyka wdrożeń strategii i wdrożeń;
 • Konieczne cechy lidera i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w myśleniu strategicznym,   wielopłaszczyznowe;

SUKCES ORGANIZACJI  A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODEJMOWANE DZIAŁANIA

moduł 2 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Aleja gwiazd i złotych malin – przykłady branż i firm zwycięskich i takich, które poniosły porażkę;
  • Ćwiczenie: analiza ryzyka i możliwości  na bazie przykładów działań firm, jakie mogą być przyczyny powodzenia a jaka jest częstotliwość strat z powodu zaniechań;
 •  „Zwycięskie wybory” – analiza przyczyn sukcesów i porażek organizacji biznesowych (na podstawie  studium przypadku);
 • Postawy menedżerów w organizacjach w kontekście strategicznym (w oparciu o Matrycę Koncentracji i Mobilizacji): opis, zachowania a przełożenie na sukces;

ODNIESIENIE DO KLIENTÓW I KONKURENCJI

moduł 3 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Określenie profilu konkurencyjnego;
 • Z kim i w czym się porównywać?
 • Co cenią klienci i jak ich zadowalamy?
 • Pozycjonowanie – kto jest naszym bezpośrednim konkurentem, a kto nim być powinien?

ANALIZA POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO

moduł 4 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Analiza zasobów przedsiębiorstwa – jakie zasoby decydują o naszej sile, a jakie są nam zbędne?
 • Analiza kompetencji – jakie umiejętności decydują o naszej sile, jak je chronić i jak rozwijać?
 • Warsztat strategiczny – sposób pracy: metodologia, zasady, postawy;

STRATEGIA I PLANOWANIE STRATEGICZNE

moduł 5 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Strategia (definicje, parametry, przykłady);
 • Schemat Planowania Strategicznego (etapy, kroki, zadania);
 • Korelacja celów strategicznych z działaniami operacyjnym (definicje, opis, przykłady);
 • Analiza otoczenia organizacji;
 • Metoda analizy otoczenia za pomocą technik:
  • Makro-otoczenia (PEST);
  • Mikro-otoczenia (5 Sił Portera);
  • Środowiska wewnętrznego;

IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH INFORMACJI I WNIOSKÓW NA RZECZ STRATEGII

moduł 6 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Wybór, ocena i wdrożenie strategii;
 • Związki kultury ze strategią;
 • Piramida strategiczna: misja, wartości, wizja;
 • Rodzaje struktur organizacyjnych;

SILNE NARZĘDZIE, WŁAŚCIWE STOSOWANIE: SYNTEZA ANALIZ (SWOT)

moduł 6 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Definicje, przykłady, zastosowania;
 • Budowanie scenariuszy strategicznych dla firmy na bazie analizy SWOT;

KRYTERIA POPRAWNOŚCI CELU: WYTYCZENIE CELU BIZNESOWEGO (WG TECHNIKI SMART)

moduł 7 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Definicje;
 • Sposób formułowania celu;
 • Zastosowanie;
 • Ćwiczenie prawidłowego używania techniki na rzecz formułowania celu biznesowego;
 • „Określenie kierunków strategicznych na rzecz strategii”;
 • Ćwiczenie na podstawie studium przypadku;

WDROŻENIE STRATEGII

moduł 8 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Plan działania;
 • Kontrola strategiczna – jak mierzyć postępy na drodze do celów strategicznych?
 • Ocena przyjętej strategii;
 • Utrzymanie;
 • Wzmacnianie;
 • Wykorzystanie;
 • Korekta;
 • Rezygnacja;
 • Przeciwdziałanie;
 • Dostosowanie;
 • Wdrażanie zmian;
 • Przyczyny porażek;

PLAN STRATEGICZNY

moduł 9 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Zapis celów strategicznych;
 • Niezbędnych postaw liderów;
 • Określenie zasobów;
 • Wdrożenia na dany okres (wykres Gantta);

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników