Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami strategicznego zarządzania projektem obejmujące m.in. role i odpowiedzialność kierownictwa projektu.

Cele tego szkolenia

Uczestnicy w trakcie szkoleń powinni rozwinąć umiejętności i zdobyć wiedzę potrzebną by z powodzeniem pełnić funkcję członków komitetów sterujących i/lub sponsorów.Po szkoleniu będą:
 • Rozumieć reguły i zasady rządzące każdą z faz zarządzania projektem;
 • Zdawać sobie sprawę i rozumieć różne role członków zespołu zarządzania projektem;
 • Rozumieć potrzebę zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie;
 • Rozmawiać wspólnym językiem projektowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pełniących funkcje decyzyjne w projektach (sponsorzy, członkowie Komitetów Sterujących).

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

 

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Podstawowe pojęcia związane z projektem i zarządzaniem projektami;

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Proces zarządzania projektem;
 • Role i odpowiedzialności kierownictwa projektu;

Strategiczne zarządzanie projektami

 •  Strategia organizacji i jej realizacja;
 •  Zarządzanie portfelem projektów;
 •  Miejsce PPM w organizacji;
 •  Kompetencje, podział ról i odpowiedzialności;

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

 •  Zarządzanie zmianą;
 •  Zarządzanie zespołem;
 •  Zarządzanie konfliktami;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników